Pancerniacy i premier Błaszczak uczcili pamięć żołnierza Brygady, który zginął na misji

Ludzie
fot. por. Agata Zawal, szer. Kamil Oślizło Świętej pamięci Łukasz Kurowski pośmiertnie został awansowany na stopień porucznika.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc

Reklama

Delegacja 10 Brygady Kawalerii Pancernej wraz z dowódcą gen. bryg. Grzegorzem Barabiedą uczestniczyła w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej śp. por. Łukaszowi Kurowskiemu. Jednostka: – Uroczystość miała miejsce podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w szkole podstawowej, do której uczęszczał por. Kurowski. Na uroczystość przybył m.in. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej – Pan Mariusz Błaszczak.

Sylwetka por. Łukasza Kurowskiego

Mieszkał w Lusowie. Był absolwentem Politechniki Poznańskiej. W latach 2003–2004 ukończył Studium Oficerskie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, uzyskując stopień wojskowy podporucznika w korpusie osobowym ogólnowojskowym, w grupie pancernej. Na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu czołgów – został skierowany do 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.

Z początkiem 2007 roku wyjechał na misję stabilizacyjną Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. Służył w Operacyjnym Zespole Doradczo-Łącznikowym Polskiej Grupy Bojowej w Gardez. 14 sierpnia 2007 roku brał udział w patrolu wojsk polskich i afgańskich. Konwój złożony z pojazdów HMMWV, którym poruszali się żołnierze, został ostrzelany, a następnie nastąpiła wymiana ognia. Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy ppor. Łukasz Kurowski zmarł w wyniku odniesionych ran.

Pośmiertnie został awansowany na stopień porucznika. 16 sierpnia jego ciało przetransportowano samolotem wojskowym do Polski. W pogrzebie, który miał miejsce 18 sierpnia, udział wzięli Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Franciszek Gągor, dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak, dowódca operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Bronisław Kwiatkowski oraz biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski.

Reklama