materiał promocyjny

Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec: powiatowe jednostki i uczniowie szkół uhonorowani

Ludzie
fot. Powiat Bolesławiecki 23 marca w sali kina „Forum” w Bolesławcu odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 roku.
istotne.pl 183 nagroda, piotr roman

Reklama

Nagrody przyznano w kategoriach: społeczne, sport, nauka oraz kultura, a także nagrody honorowe. Jednostki powiatowe oraz uczniowie powiatowych szkół również w tym roku zdobyli te wyjątkowe wyróżnienia.

Nagrodę w kategorii społeczne zdobyła Fundacja „Wspierajmy Zdrowie”. W kategorii nauka nagrody otrzymały: Barbara Jusypenko oraz Bogna Łasica – nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego.

W kategorii kulturaAnna Cecylia Dąbrowska z IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów. Kategoria sport: Katarzyna Pierzchalska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Stanisław Strzelecki z I Liceum Ogólnokształcącego, Michał Zazula z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Karol Piecha z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.

Nagrodę Honorową przyznano Powiatowemu Zespołowi Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu oraz Szpitalowi św. Łukasza.

Galę uświetniły występy artystyczne, w tym znakomity chór Synkopa 2 z I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Powiat Bolesławiecki: – Serdeczne gratulujemy.

Sylwetki nagrodzonych

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu to placówka z ponad 60-letnią historią, której najważniejszym celem jest zapewnienie zindywidualizowanych form opieki oraz wsparcia uczniów i wychowanków w ich rozwoju. W zarządzaniu placówką oraz w procesie dydaktycznym wykorzystywane są najnowsze rozwiązania technologiczne w edukacji. Nauczyciele budują wizerunek szkoły XXI w., wdrażając kreatywne metody aktywizujące uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oparte na aplikacjach komputerowych, pracy z tabletami i tablicami interaktywnymi, robotami edukacyjnymi oraz wirtualnej rzeczywistości. Ogromny wysiłek włożony w budowanie silnej marki placówki został dostrzeżony w konkursach ogólnopolskich, takich jak „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”, „VR (wirtualna rzeczywistość) w edukacji”, „Aktywna Szkoła”, których laureatami zostali nauczyciele szkoły. Dzięki tym działaniom szkoła, a przez to miasto Bolesławiec, zaznaczają się trwale na mapie polskich, innowacyjnych placówek kształcenia specjalnego.

Fundacja „Wspierajmy Zdrowie”

Głównym celem Fundacji „Wspierajmy Zdrowie” jest realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Fundacja swoją misję realizuje m.in. poprzez zakup sprzętu medycznego, wsparcie finansowe, organizację i inicjowanie spotkań oraz szkoleń związanych z profilaktyką i zdrowiem. Fundacja angażuje się w wydarzenia realizowane na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego, zapewniając wszystkim ich uczestnikom m.in. konsultacje lekarskie, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, punkt pomiaru podstawowych parametrów życiowych, warsztaty pierwszej pomocy oraz wiele innych atrakcji dla najmłodszych pacjentów. Współpraca z ludźmi dobrego serca z USA umożliwiła wsparcie uchodźców z Ukrainy oraz doposażenie oddziału pediatrycznego. Fundacja „Wspierajmy Zdrowie” realizuje projekt „Razem możemy więcej – pierwsza pomoc bez tajemnic”, który oferuje uczniom bolesławieckich szkół bezpłatne wykłady i warsztaty z zakresu pierwszej pomocy.

Anna Dąbrowska

Anna Dąbrowska pod opieką Doroty Straburzyńskiej osiągnęła w roku 2022 wysokie miejsca w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych: była laureatką VI. Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu PRESTO, zajęła III miejsce w VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Wiolonczelistów „wiolonCZELKA”, zdobyła wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia – Festiwalu Młodego Wirtuoza w Bydgoszczy, a także wyróżnienie specjalne w Międzynarodowym Konkursie Amadeus International Music Awards w Salzburgu.

Barbara Jusypenko i Bogna Łasica

Panie Barbara Jusypenko i Bogna Łasica są nauczycielkami języków obcych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu. Pani Barbara prowadzi lekcje języka włoskiego i francuskiego a Pani Bogna języka angielskiego i hiszpańskiego. Obie panie wspólnie koordynują realizację projektów współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, w których uczestniczą uczniowie I Liceum oraz ich rówieśnicy z wielu krajów europejskich, jak również kadra pedagogiczna. W roku 2022 realizowały projekt „Past Roads and Future Ways” (Dawne drogi, nowe perspektywy), w ramach którego uczniowie i nauczyciele z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Serbii i Grecji przebywali w Bolesławcu, poznając lokalne dziedzictwo kulturowe i uczestnicząc wspólnie z uczniami I Liceum w warsztatach integracyjno-kulturalnych, grach miejskich oraz debacie na temat zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Katarzyna Pierzchalska

Katarzyna Pierzchalska w 2022 roku zdobyła wysokie lokaty na ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach w skoku wzwyż. Podczas Mistrzostw Polski LZS została brązową medalistką Mistrzostw Polski osiągając wynik 159 cm. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych zajęła 4 miejsce z wynikiem 166 cm, a podczas Halowych Mistrzostw Dolnego Śląska zajęła 1 miejsce w kategorii juniorek młodszych z wynikiem 161 cm. Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych przyniosły jej 1 miejsce. Zdobyła 5 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Jest objęta szkoleniem Zaplecza Kadry Narodowej Juniorek i posiada II klasę sportową.

Stanisław Strzelecki

Stanisław Strzelecki osiągał w 2022 roku bardzo dobre wyniki w zawodach biegowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Zwyciężył w Finale Ogólnopolskich Zawodów w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”, Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska, Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzików w biegu na 300 m. Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików zajął 3 miejsce w biegu na 300 m. Zdobył 2 punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego. Jest objęty szkoleniem Kadry Wojewódzkiej Młodzików i posiada II klasę sportową.

Michał Zazula

W 2022 roku Michał Zazula zajmował czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach skoku w dal. Podczas Halowych Mistrzostw Polski w wieloboju został Wicemistrzem Polski, osiągając odległość 7,07 m, a w Mistrzostwach Polski Juniorów zajął 4 miejsce z wynikiem 6,94 m. Zdobył 9 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Jest objęty szkoleniem Kadry Narodowej Juniorów i posiada II klasę sportową.

Karol Piecha

Karol Piecha jest zawodnikiem Klubu Olimpijczyk Bolesławiec, który w 2022 roku osiągał wysokie wyniki w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych różnych dyscyplin sportowych. Zdobył brązowy medal w pływaniu na 50 m stylem dowolnym na XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, brązowy medal w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 25 m na XI Europejskich Igrzyskach Młodzieży Niepełnosprawnej, a także srebrne medale na 50 m w pływaniu stylem dowolnym i w sztafecie 4 x 25 m podczas XI Dolnośląskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych. Ponadto Karol Piecha zdobył brązowy medal w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych, złoty medal podczas XVI Dolnośląskiego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych, a także srebrny medal w grze pojedynczej podczas XIV Dolnośląskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych.

Reklama