materiał promocyjny

Rozliczenie PIT 2022 – jak i do kiedy rozliczyć PIT 2022?

Komputer w biurze
fot. istotne.pl Jak rozliczyć PIT 2022? Od kiedy można rozliczyć PIT 2022? Do kiedy PIT 2022 trzeba rozliczyć? Jak odliczyć koszty dojazdu do pracy w PIT-37 2022? Co jeśli nie rozliczę PITu? Szukasz odpowiedzi na powyższe pytania? Odpowiadamy na nie w niniejszym artykule.
istotne.pl 1 podatek, pit

Reklama

Jak rozliczyć PIT 2022?

Jeśli chodzi o rozliczenie PIT 2022, dziś możesz wypełnić formularz przez Internet, a zatem bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy wybrać odpowiedni program, znaleźć interesujący nas dokument, wybrać go i wysłać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego online. Aby rozliczyć PIT, musisz przygotować wszystkie dane związane ze swoimi przychodami za miniony 2022 roku. Jeśli wybrałeś PIT-37, będzie Ci potrzebny do tego między innymi PIT-11. Jeśli chodzi o PIT 11 2022 PIT 27 ustawa mówi po prostu o PIT-11 w wersji 27. Druk ten wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 roku, które zmienia rozporządzenie dotyczące określania wzorów deklaracji, oświadczeń oraz podatkowych informacji obowiązujących w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto także przez rozliczeniem określić, z jakich ulg oraz odliczeń chcesz skorzystać. Jedną z takich ulg jest odliczenie za dojazd do pracy. Szczególnie warto ją wybrać, jeśli Twoja praca znajduje się w innej miejscowości niż Twoje miejsce zamieszkania. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy podatnik może skorzystać z tej ulgi. Odliczenie kosztów jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik jest zatrudniony w swoim miejscu pracy na podstawie umowy o pracę, nie pobiera tak zwanego dodatku za rozłąkę i odpowiednio wcześnie złoży u pracodawcy odpowiednie oświadczenie.

Po wyprowadzeniu danych o przychodach za wcześniejszy rok oraz wybraniu ulg i odliczeń, należy wypełnić wszystkie załączniki i obliczyć podatek PIT. Ostatni krok to zatwierdzenie wprowadzonych danych i wysłanie deklaracji PIT2022 przez Internet. Kiedy już wyślesz PIT2022, pamiętaj o tym, aby pobrać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. To oficjalny dokument potwierdzający, że Twój PIT2022 został wysłany do Urzędu Skarbowego. 

Warto skorzystać z możliwości rozliczania PIT przez Internet, gdyż dzięki temu możesz ustrzec się przed ewentualnymi błędami. Jakie błędy najczęściej popełnia się na deklaracji PIT? Lista obejmuje między innymi brak PESEL-u lub NIP-u, pomylenie NIP-u pracodawcy lub swojego, niepoprawnie zaokrąglone kwoty czy źle obliczone wartości. Do najczęstszych błędów zalicza się także wykorzystanie nieaktualnych druków, źle wyliczona kwota dla OPP, niezaznaczenie celu złożenia deklaracji, brak obowiązkowych załączników czy nieuwzględnienie obowiązujących w danym momencie limitów odliczeń. Dzięki skorzystaniu z programów do rozliczania PIT jest większa szansa, że Twoja deklaracja zostanie prawidłowo wypełniona i przesłana do odpowiedniego organu. 

Co to jest PIT-2 2022?

Chcesz skorzystać z możliwości pomniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy? Już teraz znajdź PIT-2 druk 2022 i poprawnie go wypełnij! Czym dokładnie jest PIT-2 2022? Otóż każdy pracodawca musi pobierać z wynagrodzenia swojego pracownika tak zwaną zaliczkę na podatek dochodowy od fizycznych osób. Zaliczkę taką pobiera się od pracowników uzyskujących przychody ze stosunku do pracy, stosunku służbowego, z pracy nakładczej czy z zasiłków pieniężnych pochodzących z ubezpieczenia społecznego, które są wypłacane przez dany zakład pracy. Ponadto zaliczkę pobiera się od osoby, która otrzymuje dochód ze spółdzielczego stosunku pracy.

Na podstawie złożonego PIT-2 2022, pracodawca może pomniejszyć pracownikowi miesięczną zaliczkę o specjalną ulgę podatkową. Taka ulga wynosi 1/12 kwoty. To oznacza pracodawca będzie płacić za pracownika mniejszy podatek, a pracownik tym samym będzie otrzymywać większą wypłatę co miesiąc.

Do kiedy można rozliczyć PIT 2022?

Od kiedy rozliczyć PIT 2022? Wybrałeś PIT-37 2022 od kiedy można go właściwie rozliczyć? Obowiązek złożenia PIT-37 przypada na termin od 15 lutego do 30 kwietnia roku, który następuje po roku podatkowym, który chcemy rozliczyć. Jeśli chodzi o PIT2022, w tym przypadku ostatni dzień składania deklaracji wypada 2 maja 2023, ponieważ 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy. Termin ten dotyczy zarówno PIT-37, jak i PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. W tym okresie należy także zapłacić podatek, jeśli jest taka konieczność. PIT-28 natomiast należy złożyć i zapłacić do 2 maja 2023 roku. 

Warto wiedzieć, że podatku nie musisz płacić tego samego dnia, w którym złożysz deklarację PIT2022. Podatek można zapłacić w innym terminie. Ważne, aby nie przekroczyć terminu – a mianowicie należy zapłacić podatek do 30 kwietnia – w przypadku 2023 roku do 2 maja. 

Na korektę PIT natomiast w obliczeniowym zakresie podatnik ma czas pięciu lat. Okres ten liczy się od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym deklaracja została złożona i w którym upłynął także termin zapłaty podatku. Jeśli urząd rozpoczął już wobec Ciebie kontrolę, korekta nie będzie możliwa.  

 A co jeśli nie rozliczę PITu? Co zrobić, aby uniknąć kary? Jeśli chodzi o mf PITy nierozliczone w terminie podlegają karze. Aby się jednak przed tym ustrzec, należy niezwłocznie zawiadomić organ, który został powołany do ścigania. Można to uczynić pisemnie lub ustnie, pamiętając o tym, aby wyjaśnić, dlaczego PIT nie został złożony, a podatek zapłacony w określonym terminie. Składając oświadczenie podatnik musi także zapłacić podatek – nierzadko z odsetkami – w terminie wskazanym przez organ powołany do ścigania. Drugą opcją, z której może skorzystać podatnik, jest złożenie zeznania po terminie. Należy jednak pamiętać, że złożenie deklaracji po terminie może wiązać się z pewnymi konsekwencjami – najczęściej wszczyna się postępowanie podatkowe oraz nakłada na podatnika karę grzywny.

Reklama