Dobiega końca budowa obiektów sportowych przy szkołach powiatowych

Projekt
fot. Powiat Zgorzelecki Powiat Zgorzelecki informuje, że realizacja projektu „Budowa obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu” ma się ku końcowi.
istotne.pl 0 projekt, sport, powiat zgorzelecki, miasto zgorzelec

Reklama

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – Transgraniczna integracja społeczna, Dziedzina wsparcia 1 – Kształcenie i szkolenie, kierunek działań 2 – Transgraniczne projekty edukacyjne.

W ramach projektu wykonano:

  • przyszkolny kompleks sportowy przy Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni: boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, 4-torową bieżnię, skocznię do skoku w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, trybuny, budynek szatni z sanitariatem), monitoring, ogrodzenie
  • przyszkolny obiekt sportowy przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu: boisko wielofunkcyjne, bieżnię okólną, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, siłownię zewnętrzną, trybuny, kompleks szatniowo-sanitarny.

Ponadto zakupiono doposażenie otwartych obiektów sportowych, sprzęt nagłaśniający, kosze, ławki, a dla uczestników imprez – gadżety promocyjne.

Aktualnie trwają prace przy budowie boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

Na terenie kompleksu sportowego w Bogatyni zorganizowano rozgrywki sportowe oraz zawody sprawnościowe z udziałem partnerów projektu przy współudziale mieszkańców pogranicza oraz współpracy organizacji pozarządowych:

  • Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni i Joliot Curie Gymnasium (11 polsko-niemieckich imprez sportowych, dwunarodowy obóz sportowy)
  • Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni i HSG Turbine Zittau (7 polsko-niemieckich imprez sportowych)
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni i HSG Turbine Zittau (6 polsko-niemieckich imprez sportowych).

Wartość całkowita projektu wynosi prawie 725 tys. euro, dofinansowanie z UE – ponad 616 tys. euro.

ProjektProjektfot. Powiat Zgorzelecki
ProjektProjektfot. Powiat Zgorzelecki

Projekt „Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w waszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Więcej informacji na stronie Powiatu Zgorzeleckiego.

Powiat Zgorzelecki/ii

Reklama