Ćwiczenia wojskowe młodzieży zakończone

Ćwiczenia wojskowe młodzieży zakończone
fot. st. szer. Tomasz Wiśniewski Ponad 300 uczniów klas wojskowych z różnych regionów polski uczestniczyło w tegorocznej edycji Ćwiczeń terenowych Commando.
istotne.pl wojsko, ćwiczenia, 23śpa, commando, bogdan fiałkowski

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” wspólnie z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii na podstawie porozumień ze szkołami od kilku już lat wspierają edukację proobronną młodzieży zafascynowanej służbą w mundurze. Prowadzone od kwietnia do początku czerwca zajęcia ukierunkowane były tak, aby uczniowie poznali przedsmak wojskowego rzemiosła.

– Zakładane cele szkolenia zostały osiągnięte. Jestem przekonany, że umiejętności z zakresu musztry, taktyki, szkolenia strzeleckiego, wspinaczki wysokogórskiej, terenoznawstwa czy szkolenia wodnego zostaną dobrze spożytkowane na kolejnych etapach szkolenia prowadzonego przez szkoły realizujące innowacyjne programy edukacji obronnej – mówił na zakończeniu szkolenia wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” st. chor. sztab. rez. Bogdan Fiałkowski.

Każdorazowo po zakończeniu pięciodniowego obozu najlepsi uczniowie zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. W tym roku w obozach szkoleniowych wzięło udział 8 klas mundurowych, w sumie ponad 300 uczniów.

Ćwiczenie było dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kpt. Remigiusz Kwieciński