Nowy dowódca 23 pułku artylerii

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński 23 grudnia odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 23 ŚPA. W obecności dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dywizji Jarosława Miki płk Andrzej Lorenc przekazał dowodzenie bolesławieckimi artylerzystami ppłk. Pawłowi Świtalskiemu.
istotne.pl wojsko, 23śpa, paweł świtalski

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku dowódcy 11 LDKPanc generałowi dywizji Jarosławowi Mice przez dowódcę uroczystości podpułkownika Jarosława Radzimierskiego. Następnie dowódca Czarnej Dywizji w asyście zdającego i obejmującego obowiązki dowódcy dokonał przeglądu pododdziałów 23 Śląskiego Pułku Artylerii.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: reprezentujący szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych pułkownik Sławomir Owczarek, dowódcy jednostek Czarnej Dywizji, byli szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego na czele z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim, władze samorządowe, komendanci służb mundurowych i jednostek garnizonu bolesławieckiego, a także byli żołnierze pułku, kombatanci oraz dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych zakładów pracy.

Po odczytaniu decyzji ministra obrony narodowej o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe głos zabrał dowódca dywizji gen. dyw. Jarosław Mika. – Bardzo szybko minął okres od 26 sierpnia 2011 roku, kiedy po przeformowaniu jednostki dowodzenie 23 pułkiem artylerii objął pułkownik Andrzej Lorenc, który zawsze imponował mi swoją wiedzą, doświadczeniem i lojalnością, tak wobec przełożonych jak i podwładnych. To bardzo ważna cecha, bo dobrym dowódcą się jest wtedy, gdy się patrzy na swoich podwładnych, na ich potrzeby ale i również realizuje zadania postawione przez wyższych przełożonych – mówił generał Mika.

Następnie dowódca Czarnej Dywizji podziękował ustępującemu dowódcy za osiągnięte wyniki i sukcesy szkoleniowe w trakcie dowodzenia jednostką oraz po przybliżeniu dotychczasowej służby podpułkownika Pawła Świtalskiego życzył nowemu dowódcy sukcesów w dowodzeniu pułkiem.

W swoim pożegnalnym przemówieniu pułkownik Lorenc podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom jednostki za trud i wysiłek włożony w realizację zadań, podkreślając szczególną rolę przełożonych i wsparcie ze strony współpracujących jednostek i instytucji, na które jednostka zawsze mogła liczyć. W sposób szczególny podziękował środowisku artylerzystów oraz współpracującym organizacjom pozarządowym, honorując byłego szefa WRiA SOW gen. bryg. w st. spocz. Antoniego Skibińskiego i wiceprezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 ks „Commando” Bogdana Fiałkowskiego pamiątkowymi ryngrafami.

Następnie głos zabrał podpułkownik Paweł Świtalski. Nowy dowódca bolesławieckich artylerzystów nawiązał do dziedziczonych tradycji, dorobku poprzednich dowódców i nauczycieli artyleryjskiej profesji oraz zapewnił, że w swoim dowodzeniu będzie kontynuował pracę poprzedników:

Przyjęcie sztandaru jednostki, symbolu tradycji, osiągnięć oraz więzi pomiędzy pokoleniami artylerzystów pułku jest dla mnie dużym przeżyciem. Zdaję sobie sprawę, że przede mną i przed moimi podwładnymi okres wytężonej służby i pracy w kolejnych latach realizacji zadań w strukturach 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Ale mądry mądrością poprzednich dowódców, podwładnych i własnym doświadczeniem, pragnę zadania stawiane przez pułkiem realizować na wysokim poziomie, terminowo i zgodnie z rozkazami przełożonych. Jestem przekonany o sile i doświadczeniu oraz potencjale pułku, bowiem będąc zastępcą dowódcy miałem niejednokrotnie okazję poznać kunszt, umiejętności i wartość bolesławieckich artylerzystów. Ze swej strony zrobię wszystko, by nie zawieść waszego zaufania, o które dziś was proszę.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Żagania, po której zgodnie z tradycją zdający i obejmujący obowiązki w towarzystwie dowódcy dywizji złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą byłe jednostki artylerii garnizonu bolesławieckiego.

Po pamiątkowym wpisie pułkownika Lorenca w Kronice Jednostki na Sali Tradycji zdający i obejmujący obowiązki dowódcy przyjęli życzenia z rąk licznie przybyłych gości, współpracowników i żołnierzy. Zgodnie z tradycją oficerowie uhonorowali odchodzącego dowódcę pamiątkową szablą oficerską.

Uroczystość przekazania obowiązków dowódcy pułku w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia stanowiła niepowtarzalną okazję do spotkania przy wigilijnym stole. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego przez kapelana pułku ks. kpt. Tomasza Koczego i pobłogosławieniu potraw przez księdza dziekana Andrzeja Jarosiewicza goście i żołnierze przełamali się opłatkiem, składając wzajemne życzenia świąteczno-noworoczne.

***

Pułkownik Andrzej Lorenc 1 stycznia 2015 roku obejmie obowiązki szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 12 Dywizji Zmechanizowanej.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii