Jubileusz Zespołu Placówek Specjalnych

Jubileusz
fot. UM Legnica ZPS obchodzi w tym roku 65-lecie powstania. Przez te wszystkie lata nazwa placówki była wielokrotnie zmieniania, tak samo jak siedziba. Niezmienna jednak była i jest wysoka jakość kształcenia, a także serce dla uczniów i podopiecznych.
istotne.pl 0 niepełnosprawność, jubileusz, tadeusz krzakowski, miasto legnica

Reklama

Uroczystości rocznicowe odbyły się 14 października, a więc w Dniu Edukacji Narodowej, w siedzibie przy ul. Rycerskiej. Była to dobra okazja do zaprezentowania dokonań placówki i talentów artystycznych jej uczniów. A mają ich niemało – świetnie tańczą, śpiewają, recytują wiersze, a nawet stworzyli niezły kabaret.

W uroczystościach rocznicowych uczestniczył prezydent Tadeusz Krzakowski. – Jestem pod wrażeniem wysiłku, jaki włożono w przygotowanie młodzieży do koncertu – mówił prezydent. – Ta rocznica pokazuje, jak długą drogę przebyła placówka, która ma szczególny charakter zarówno w życiu miasta, jak i jego strukturze edukacyjno-wychowawczej.

PrezydentPrezydentfot. UM Legnica

Początek szkolnictwa specjalnego w Legnicy datuje się od 15 października 1949 r. Wówczas powstała Pierwsza Publiczna Szkoła Specjalna, której kierownikiem został Jerzy Gawroński. Jej siedziba mieściła się przy ul. Złotoryjskiej 75. Były to niełatwe czasy, powojenne. Brakowało podstawowych sprzętów i pomocy dydaktycznych. Z biegiem lat placówka wielokrotnie zmieniała nazwę i siedzibę. W 2006 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Legnicy zostaje przemianowany na Zespół Placówek Specjalnych.

Obecnie placówka mieści się w trzech budynkach: główny przy ul. Rycerskiej 13, mieszczący trzy szkoły dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, przy ul. Piechoty 1-7, gdzie znajdują się internat i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, oraz w skrzydle budynku szkolnego przy ul. Tatrzańskiej 9, mieszczącym trzy szkoły i przedszkole specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Podopiecznymi ZPS są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Ich rozwojem, edukacją i opieką zajmuje się bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. Podopieczni, dzięki wsparciu miasta i innych instytucji, mają świetną bazę dydaktyczną.

UM Legnica/ii

Reklama