Dzień Strażaka – awanse i odznaczenia dla naszych mundurowych

Dzień Strażaka – awanse i odznaczenia dla naszych mundurowych
fot. Janusz Wilk 17 maja 2015 r. we Wrocławiu odbyły się wojewódzkie uroczystości związane z Dniem Strażaka. Awansowano na wyższe stopnie służbowe i odznaczono strażaków PSP i OSP, również z naszego powiatu.

Uroczystości odbyły się na placu Katedralnym we Wrocławiu. Odznaczenia, medale państwowe, resortowe, a także akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe wręczali: wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski i komendant wojewódzki PSP we Wrocławiu nadbryg. Andrzej Szcześniak.

Awansowany do stopnia mł. bryg. został st. kpt. Piotr Pilarczyk, zastępca komendanta powiatowego PSP w Bolesławcu.

Odznaczeni zostali:

  • Brązowym Krzyżem Zasługi: mł. bryg. Janusz Drużga, wyróżniony także Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych
  • Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej: druh Kazimierz Gabruś – strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej
  • za ratowanie życia i mienia w związku z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych w Zamku Kliczków:
    • Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – mł. bryg. Piotr Pilarczyk i st. kpt. Robert Miszkiewicz
    • Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – st. kpt. Janusz Gabryś, mł. kpt. Grzegorz Pietraho i st. ogn. Stanisław Herdzik (uczestniczący w działaniach jako strażak ochotnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu; otrzymał także Srebrny Medal za długoletnią służbę)
    • Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – st. ogn. Stanisław Konieczny, st. sekc. Paweł Szydłowski, sekc. Robert Piechocki, st. str. Wojciech Majewski (uczestniczący w działaniach jako strażak ochotnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławszowej), druh Stanisław Widomski – strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej.

Uroczystość uświetniła kompania honorowa utworzona przez dolnośląskich strażaków (pokaz musztry paradnej). Przyjemnym akcentem był fakt, że dowódcą kompanii był godnie reprezentujący bolesławiecką komendę strażak ratownik – st. kpt. Sylwester Łasocha, dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bolesławcu.

Szczegółowa relacja na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

KP PSP Bolesławiec/ii