Kajakiem po Kwisie w Borach Dolnośląskich

kwisa
fot. Krzysztof Szustka W ramach projektu stworzone zostaną m.in. trzy Miejsca Postojowe Turystów, dwie ścieżki przyrodnicze oraz wieża i pomost do obserwowania przyrody Doliny Dolnej Kwisy.
istotne.pl 0 nowogrodziec, osiecznica, ekologia, kwisa, bory dolnośląskie

Reklama

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” rozpoczęła realizację projektu pn. „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”. Ma on na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Doliny Dolnej Kwisy. W praktyce oznacza to utworzenie infrastruktury turystycznej, która nie zagrozi przyrodzie, należącej do obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy”.

W ramach projektu stworzone zostaną trzy Miejsca Postojowe Turystów (MPT), miejsce biwakowe, dwa miejsca dostępu do rzeki dla rozpoczynających spływy, dwie ścieżki przyrodnicze oraz wieża i pomost do obserwowania przyrody Doliny Dolnej Kwisy. Zaplanowana infrastruktura turystyczna usprawnić ma ruch kajakowy po Kwisie (na odcinku od Nowogrodźca do ujścia Bobru w woj. lubuskim) oraz ma umożliwić zapoznanie się z walorami przyrodniczymi tego odcinka rzeki.

fot. Krzysztof Szustka
fot. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
fot. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
fot. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Opracowane zostaną również materiały informacyjno-edukacyjne do ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej w parku w Kliczkowie. Powstaną też nowe trasy questingowe „Wyprawy Odkrywców”. Będą to ścieżki edukacyjne na trasie szlaku kajakowego, które będą w sposób innowacyjny i aktywny informować i edukować o walorach Doliny Dolnej Kwisy oraz gminach położonych w jej granicach.

Partnerami projektu są: Gmina Osiecznica, Gmina Żagań, Gmina Nowogrodziec, Nadleśnictwo Świętoszów, Nadleśnictwo Węgliniec, Nadleśnictwo Bolesławiec, Zamek Kliczków, Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie” oraz firma Pont-Car – Spływy pontonowe.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na profilu Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na Facebooku.

(informacja: Krzysztof Szustka/ii)

Reklama