PCK: rusza Kampania Walki z Głodem

PCK: rusza Kampania Walki z Głodem
fot. www.pck.pl Polski Czerwony Krzyż organizuje coroczną Kampanię Walki z Głodem. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli wesprzeć ogólnopolską akcję PCK.
istotne.pl głód, pck bolesławiec

Od kilku lat – w związku ze Światowym Dniem Żywienia i Walki z Głodem, przypadającym 16 października – Polski Czerwony Krzyż prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz walki z głodem. Jej celem jest pozyskanie środków na dożywianie najbiedniejszych dzieci i osób bezdomnych naszego kraju – ze szczególnym uwzględnieniem regionów dotkniętych wysokim bezrobociem i narastającą pauperyzacją społeczeństwa. Drugim, równie istotnym wyzwaniem jest uświadomienie mieszkańcom Polski, że głód to zjawisko występujące nie tylko w państwach trzeciego świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi, ale również w polskich domach.

W ramach Kampanii Walki z Głodem PCK wolontariusze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą kwesty i zbiórki darów rzeczowych przeznaczonych na ten cel. Wielkim powodzeniem, a co za tym idzie: wymiernymi efektami finansowymi, cieszy się sprzedaż pozyskanego wcześniej pieczywa. Istotne znaczenie ma również fakt, że Polski Czerwony Krzyż jest pierwszą organizacją w tej części Europy prowadzącą tak szeroko zakrojone działania w związku z dużą z biedą i ubóstwem. Dzięki staraniom PCK do tej kampanii przyłączyło się 12 państw z regionu Europy Środkowej i uzyskała ona miano kampanii międzynarodowej.

W ramach tegorocznej Kampanii Walki z Głodem PCK działania Polskiego Czerwonego Krzyża będą prowadzone na terenie całego kraju, również w Bolesławcu:

  • 11-12 października – młodzież szkolna oraz wolontariusze będą kwestować na ulicach naszego miasta
  • 12 października od 9:00 do 14:00 – w Rynku rozdawana będzie pozyskana żywność (gorąca grochówka, pierogi, pieczywo, ciasto).

Wszystkie pozyskane w ramach Kampanii środki finansowe PCK przekaże na akcję dofinansowania obiadów w szkolnych stołówkach oraz na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych PCK w Bolesławcu.

(informacja: PCK Bolesławiec/ii)