Strzelania sytuacyjne żołnierzy PKW KFOR

Strzelania sytuacyjne żołnierzy PKW KFOR
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności indywidualnych żołnierzy w zakresie taktyki i technik operacyjnych.
istotne.pl wojsko, 23śpa, misja

Na strzelnicy w Camp Bonsteel żołnierze kompanii manewrowej PKW KFOR pod okiem instruktorów armii amerykańskiej doskonalili umiejętności prowadzenia strzelań sytuacyjnych. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności indywidualnych żołnierzy w zakresie taktyki i technik operacyjnych posługiwania się bronią – ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia strzelań dynamicznych. Żołnierze amerykańscy dzielili się doświadczeniami w zakresie precyzyjnej i szybkiej reakcji ogniowej na nagłe zagrożenie. Umiejętności te stanowią istotny element, mający wpływ na bezpieczeństwo podczas patroli oraz prowadzenia działań w terenie zurbanizowanym.

Po zaprezentowaniu przez instruktorów optymalnych postaw strzeleckich i metod skutecznego rażenia celów z postawy swobodnej do natychmiastowego użycia broni, żołnierze kompanii manewrowej wykonywali strzelania według zasad stosowanych przez amerykańskich żołnierzy.

Strzelania sytuacyjne prowadzone z żołnierzami PKW KFOR przez instruktorów amerykańskich stanowiły również okazję do wymiany doświadczeń w zakresie szkoleń strzeleckich prowadzonych w obydwu armiach.


Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. W ramach działalności operacyjnej polski kontyngent realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Trzon nowej, 28 zmiany PKW w Kosowie tworzą żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca – jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie kontyngentu oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i 1 Batalionu Składowania z Olsztyna z 1 Brygady Logistycznej.

(informacja: kpt. Remigiusz Kwieciński/ii)