Internet dla wykluczonych cyfrowo

Internet dla wykluczonych cyfrowo
fot. www.sxc.hu (sqback) Dwieście rodzin w Bolesławcu otrzyma na zasadzie użyczenia zestaw komputerowy z podstawowym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.
istotne.pl internet

Podstawowym założeniem projektu „Be Fair – internet jako dobro wspólne” jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie występuje na terenie miasta. Celem projektu jest m.in. zmniejszenie różnic w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Mieszkańcy Bolesławca, którzy doświadczają zjawiska wykluczenia cyfrowego, dzięki wsparciu w ramach projektu, znacznie zwiększą swoje szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Dwieście rodzin, które biorą udział w projekcie, otrzyma na zasadzie użyczenia zestaw komputerowy z podstawowym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. Ponadto po dwie osoby z każdej rodziny uczestniczyć będą w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Nabór rodzin prowadzony był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, wśród mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W sierpniu zakończyły się prace porządkowe po budowie linii światłowodowej na terenie miasta. Inwestycja realizowana jest ramach projektu „Be Fair – internet jako dobro wspólne”. W ramach inwestycji wybudowano ok 15 km mikrokanalizacji, w której zainstalowano ok. 15,4 km światłowodów. Prace wykonała firma HAWE Budownictwo z Legnicy. Koszt budowy części pasywnej to2 119 000 złotych.

Kolejny krok to zakup urządzeń sieciowych. Aktualnie UM przygotowuje postępowanie na zakup sprzętu komputerowego dla beneficjentów ostatecznych oraz na przeszkolenie beneficjentów z obsługi komputerów, aplikacji oraz internetu.

W rezultacie w październiku cała sieć powinna być już w pełni funkcjonalna oraz wszyscy zakwalifikowani beneficjenci powinni posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Do tego czasu przeprowadzone zostaną szkolenia dla beneficjentów.

Warto przypomnieć, że grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie z potencjalnymi beneficjentami. Na spotkanie przybyła bardzo duża grupa osób zainteresowanych projektem „Be Fair – internet jako dobro wspólne”. Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu wynosi7 384 169 zł, w tym dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka6 953 003 zł.

Projektem nie mogą zostać objęte rodziny, które według oceny pracowników socjalnych MOPS mogłyby zniszczyć, zdewastować lub wykorzystać otrzymany zestaw komputerowy niezgodnie z przeznaczeniem. Termin zakończenia projektu zaplanowano na koniec 2015 roku.

(informacja: UM)