Pożegnanie z brygadą

Pożegnanie z brygadą
fot. kpt. Justyna Balik Kapitan Bartosz Fedorowicz, oficer sekcji operacyjnej sztabu 1 batalionu czołgów, oraz starszy kapral Grzegorz Michalak, dowódca wozu dowodzenia w dywizjonie artylerii samobieżnej, opuścili kilka dni temu szeregi 10 Brygady Kawalerii Pancernej.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc, świętoszów

5 września w Sali Tradycji 10BKPanc, jak każe ceremoniał, stawili się żołnierze opuszczający brygadę, a także ich przełożeni, podwładni, pracownicy cywilni. Po odczytaniu rozkazu o wyznaczeniu żołnierzy na kolejne stanowiska służbowe głos zabrał reprezentujący dowódcę brygady zastępca dowódcy pułkownik Dariusz Nawrocki, który w serdecznych słowach dziękował żołnierzom za ich wieloletnią służbę w świętoszowskiej jednostce: – Panie kapitanie, jest pan przykładem oficera modelowego, który umie łączyć funkcje dowódcze i sztabowe. Za swoją wzorową służbę, poświęcenie, posiadane umiejętności i kwalifikacje został Pan w formie wyróżnienia skierowany na kurs do Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. Pozostaje mi tylko życzyć panu, w imieniu dowódcy brygady, swoim i wszystkich tu zgromadzonych, powodzenia na studiach, a po ich ukończeniu zapraszamy z powrotem.

Następnie głos zabrał także dowódca kapitana Fedorowicza, podpułkownik Paweł Michalski, który w imieniu swoim i żołnierzy batalionu uhonorował odchodzącego żołnierza wręczeniem szabli oficerskiej: – Dziękuję za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, nie tylko podczas ćwiczeń i szkoleń, ale i podczas inspekcji w sekcji oraz w czasie wykonywania zadań mandatowych w czasie VIII zmiany PKW Afganistan. Tam było nielekko. W czasie XIV zmiany PKW Afganistan pozostał pan na miejscu i sprawdził się w sztabie brygady. Był pan też wyróżniany jako dowódca 3 kompanii czołgów. Za to wszystko dziękuję i życzę sukcesów w akademii dowodzenia w Hamburgu. Nie jest łatwo tam się dostać.

Słowa pochwały padły także pod adresem kaprala Michalaka. Wypowiedzieli je dowódca dywizjonu artylerii samobieżnej podpułkownik Robert Wiese, a także major Jan Chmielewski, z którym żołnierz współpracował jako podoficer sekcji personalnej w trakcie XIV zmiany PKW Afganistan.

Z wielkim wzruszeniem obaj odchodzący żołnierze żegnali się ze współpracownikami, dziękując za lata wspólnej służby, wyrozumiałość i wspólne rozwiązywanie problemów.

kapitan Bartosz Fedorowicz – jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Służbę wojskową rozpoczął w 2004 roku w 10BKPanc jako dowódca plutonu czołgów. W 2007 roku został oficerem sekcji personalno-wychowawczej sztabu 1bcz, a następnie oficerem wychowawczym w tym samym pododdziale. W 2009 roku objął obowiązki dowódcy kompanii czołgów, a w 2012 roku został szefem sekcji operacyjnej batalionu. Wziął udział w VIII i XIV zmianie PKW Afganistan.

starszy kapral Grzegorz Michalak – zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2005 roku jako strzelec w kompanii zmechanizowanej batalionu zmechanizowanego. W 2011 roku objął obowiązku kierowcy-radiotelefonisty w kompanii remontowej batalionu logistycznego. Rok później został dowódcą drużyny kablowej w plutonie łączności dywizjonu artylerii samobieżnej. Wziął udział w VIII i XIV zmianie PKW Afganistan.

Katarzyna Przepióra/ii