Nowe wydawnictwa Muzeum Ceramiki

okladka-muzeum-publikacja
fot. Muzeum Ceramiki W czerwcu Muzeum wyda trzy nowe publikacje prezentujące Młodzieżowy Dom Kultury, wspomnienia reemigrantów z Jugosławii oraz wspomnienia bolesławieckich Kresowian
istotne.pl 0 ceramika, muzeum ceramiki

Reklama

Pierwsza publikacja, której prezentacja miała miejsce 13 czerwca, to praca pod tytułem „Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu 1954-2014”, wydana z okazji jubileuszu powstania tej instytucji. To pierwsze tak obszerne opracowanie, w którym przedstawiono zarówno historię, jak i współczesne oblicze MDK, do którego przez 60 lat uczęszczało kilkadziesiąt tysięcy młodych bolesławian.

Publikację podzielono na kilka rozdziałów. W pierwszym przedstawiono dzieje placówki, opracowane na podstawie kronik. W kolejnych dwóch zawarto wspomnienia dawnych dyrektorów i wychowanków MDK. W dalszej części publikacji przedstawiono współczesne oblicze placówki. Poza opisem działalności poszczególnych pracowni i sukcesów podopiecznych zawarto tu także wypowiedzi osób, obecnie uczęszczających na zajęcia do MDK oraz wykaz pracowni. Część tekstu poświęcono funkcjonowaniu Teatru Starego. Publikacja zawiera ponad 100 czarno-białych i kolorowych ilustracji.

fot. Muzeum Ceramiki

Druga publikacja ukaże się 21 czerwca, będzie ona towarzyszyć wystawie „Z Bośni do Bolesławca. Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii”. W formie albumu zaprezentowano kilkadziesiąt fotografii przedstawiających życie Polaków w Bośni. Są to głównie zdjęcia rodzinne przywiezione przez osoby, które po II wojnie światowej osiedliły się w Bolesławcu i okolicznych wsiach.

W publikacji zawarto także krótki tekst historyczny, opisujący losy Polaków, którzy pod koniec XIX w. trafili na Bałkany, informacje poświęcone historii Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni i ich Potomków oraz Przyjaciół, a także teksty wspomnieniowe. Publikacja towarzyszyć będzie ekspozycji, która będzie prezentowana w czasie Dni Bolesławca w namiocie wystawienniczym na placu ks. Jerzego Popiełuszki w Bolesławcu, a następnie, do końca lipca, udostępniona zostanie zwiedzającym w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sądowej. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman.

fot. Muzeum Ceramiki

Promocja trzeciej publikacji odbędzie się 22 czerwca o 13:00 w Centrum Integracji Kulturowej „Orzeł”. „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian”, to prezentacja ponad 60 biogramów ludzi, którzy lata dziecięce spędzili na Wschodnich Kresach oraz interesujący materiał zdjęciowy. Pozycja zawiera 208 stron. Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

W tworzenie publikacji zaangażowanych było 17 nauczycieli oraz 99 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zbierali materiały, zdjęcia oraz przeprowadzali wywiady. Honorowy patronat nad projektem „Ocalić od zapomnienia” objął Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

fot. Muzeum Ceramiki

(informacja zlecona: Muzeum Ceramiki)

Reklama