Przekazanie obowiązków dowódcy PKW KFOR

Przekazanie obowiązków dowódcy PKW KFOR
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, st. szer. Norbert Polilejko W bazie Camp Bondsteel w Kosowie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR.
istotne.pl wojsko, 23śpa, misja

W uroczystości, która miała miejsce 27 maja, udział wzięli: reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pułkownik Mirosław Polakow, konsul Ambasady RP w Republice Macedonii Tomasz Wielgomas, dowódca XVI zmiany Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód (MNBG-E) pułkownik Wayman Storey wraz ze swoim następcą pułkownikiem Davidem Woodsem, szefowie JRD Wschód Edward CloydJonathan Hardsock, starszy narodowy przy Kwaterze Głównej KFOR pułkownik Zygmunt Malec, delegacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie na czele z dowódcą młodszym inspektorem Cezarym Lubą oraz dowódcy kontyngentów innych państw.

Po złożeniu meldunku i podniesieniu flagi państwowej dowódca XXVII zmiany kontyngentu podpułkownik Jacek Wera podsumował zadania wykonywane przez PKW KFOR oraz podziękował podwładnym za półroczny trud i wysiłek włożony w realizację zadań w rejonie misji.

W dalszej części dokonano aktu przekazania Sztandaru Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR pomiędzy zdającym obowiązki dowódcy podpułkownikiem Jackiem Werą i obejmującym dowodzenie podpułkownikiem Remigiuszem Zielińskim. Przekazanie dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym w Kosowie dopełniło złożenie meldunku przewodniczącemu Grupy Przekazania Dowodzenia pułkownikowi Mirosławowi Polakowowi oraz podpisanie protokołów zdania i objęcia obowiązków dowódcy PKW.

Nowy dowódca PKW KFOR podpułkownik Remigiusz Zieliński: – Stanowiąc element Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód wspólnie z komponentami innych państw działającymi pod auspicjami NATO, będziemy współuczestniczyć w utrzymaniu pokoju oraz demokracji w ramach misji stabilizacyjnej KFOR w Kosowie. Jako ambasadorzy naszego kraju i Sił Zbrojnych, zdajemy sobie sprawę z wyzwań, które przed nami stoją i zamierzamy wykonać je na najwyższym poziomie.

Po odczytaniu rozkazu specjalnego ustępujący dowódca wręczył odznaczenia i wyróżnienia żołnierzom oraz pracowników cywilnym, a także uhonorował pamiątkowymi ryngrafami dowódcę MNBG-E, szefa JRD, konsula RP w Skopje oraz dowódcę polskiej policji w Kosowie.

Na zakończenie delegacja żołnierzy XXVII zmiany odsłoniła tablicę pamiątkową, a poczty sztandarowe dokonały zmiany flagi na maszcie kontyngentu. Flaga 5 Pułku Artylerii z Sulechowa, który wystawiał XXVII zmianę, zastąpiona została przez flagę 23 Pułku Artylerii z Bolesławca. Uroczystość przekazania obowiązków zakończyła defilada pododdziałów kontyngentu.


Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. W ramach działalności operacyjnej polski kontyngent realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Trzon nowej, XXVIII zmiany PKW w Kosowie tworzą żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca – jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie kontyngentu oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i 1 Batalionu Składowania z Olsztyna z 1 Brygady Logistycznej.

(informacja: kpt. Remigiusz Kwieciński/ii)