Teatr Stary doceniony w konkursie Modernizacja Roku

Teatr Stary doceniony w konkursie Modernizacja Roku
fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk Wyróżnienie z rąk ministra Olgierda Dziekońskiego odebrał starosta Cezary Przybylski.
istotne.pl konkurs, teatr, wyróżnienie, modernizacja

17 edycja konkursu Modernizacja Roku odbyła się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, głównego inspektora nadzoru budowlanego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz głównego inspektora ochrony środowiska. Współorganizatorem wydarzenia jest Związek Powiatów Polskich.

Celem konkursu jest propagowanie i wspieranie działań ratujących obiekty i budowle dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów. Powiat Bolesławiecki do konkursu zgłosił inwestycję „Teatr Stary w Bolesławcu – stuletni teatr na kolejne sto lat”.

Przywrócenie funkcji publicznej budynkowi teatru poprzez jego modernizację przyczyniło się do zachowania materialnego dorobku kultury oraz wzbogacenia oferty kulturalnej i edukacyjnej Powiatu Bolesławieckiego. W zmodernizowanym obiekcie realizowane są wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz zajęcia w pracowniach: teatralnej, wokalnej i tanecznej Młodzieżowego Domu Kultury. Ponadto, aby zachować pierwotną funkcję Teatru Starego, w budynku realizowane są wydarzenia kulturalne z cyklu „Powiat zaprasza”.

fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk
fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk

W środę, 28 sierpnia, na Zamku Królewskim w Warszawie starosta Cezary Przybylski odebrał z rąk sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego wyróżnienie w konkursie. Członkowie kapituły podkreślali wyjątkowość inwestycji, umiejętność pogodzenia historii z nowoczesnością (bez szkody dla tej pierwszej) oraz skuteczność wykorzystana budynku w bieżącej działalności. Wyróżniono też projektanta i wykonawców tej ponad 7-milionowej inwestycji.

Powiat Bolesławiecki otrzymał również nagrodę specjalną Związku Powiatów Polskich za wyjątkową modernizację Teatru Starego oraz deklarację medialnej promocji obiektu – we wnętrzach Teatru Starego zostaną wykonane efektowne panoramiczne wizualizacje, które pojawią się na ogólnopolskich branżowych portalach.

– Cieszę się, że o naszym Teatrze Starym jeszcze raz usłyszała cała Polska. Prestiżowa statuetka jest kolejnym potwierdzeniem naszych słusznych decyzji inwestycyjnych. Uratowaliśmy Teatr Stary, podejmując wielki wysiłek finansowy, ponieważ większość pieniędzy na to przedsięwzięcie musieliśmy wygospodarować ze skromnego powiatowego budżetu. Udało się – mówi Cezary Przybylski. – Natomiast nagrodę specjalną Związku Powiatów Polskich odbieram jako inspirację do podobnych działań, w której pobrzmiewa zachęta: nie warto się bać ryzykownych decyzji. To właśnie one stanowią o naszej sile, charakterze i stylu. Przecież uratowaliśmy stuletni teatr na kolejne sto lat. Gratuluję gorąco wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

O laury walczyło ponad 700 zmodernizowanych obiektów z całej Polski.

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)