Rusza trzecia edycja konkursu „List”

Rusza trzecia edycja konkursu „List”
fot. www.sxc.hu Ocalić od zapomnienia sztukę pisania listów – taka idea przyświeca organizatorom 3 Konkursu Literackiego pt. "List". Serwis IstotneInformacje.pl jest patronem internetowym wydarzenia.
istotne.pl konkurs, list, gokis bolesławiec

Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie konkurs literacki "List" ma nie tylko ocalać od zapomnienia zanikającą w dobie Internetu sztukę pisania listów, ale także rozwijać wyobraźnię i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez teksty.

Tematyka listów, które można nadsyłać na konkurs, jest dowolna. Zarówno adresat, jak i sytuacje przedstawione w tekście mogą być fikcyjne. Są jednak dwa warunki – list musi być napisany własnoręcznie i nie może być plagiatem!

Konkurs jest otwarty dla wszystkich – bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Chętni do wzięcia w nim udziału powinni przesłać jeden list, napisany odręcznie, czytelnym pismem. W kopercie powinna znaleźć się także kartka z danymi uczestnika: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację.

Jury oceniać będzie prace uczestników w trzech kategoriach wiekowych: od 10 do 12 lat, od 13 do 15 lat, od lat 16 i powyżej (organizatorzy nie przewidują żadnej górnej granicy wiekowej). Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody, a także możliwość opublikowania nagrodzonych listów (jeżeli, oczywiście, ich autorzy wyrażą na to zgodę).

Prace należy przesyłać do 24 października 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 b, 59-700 Bolesławiec. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni (listownie lub telefonicznie) o terminie wręczenia nagród. Portal IstotneInformacje.pl jest patronem internetowym wydarzenia.

(informacja GOKiS w Bolesławcu z/s w Kruszynie/GA)

Zobacz także

GOKiS w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Listy, które zwyciężyły w ubiegłorocznym konkursie