materiał promocyjny

Bolesławieckie szkoły z nowym sprzętem z programu Laboratoria Przyszłości

SP nr 4 Bolesławiec
fot. istotne.pl Pięć szkół podstawowych z Bolesławca znalazło się w programie Laboratoria Przyszłości. Do budżetu miasta Bolesławca wpłynęło 798 600 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
istotne.pl 183 edukacja, um bolesławiec

Reklama

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Uzyskane wsparcie finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości zostanie przeznaczone na nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Bolesławieckie podstawówki otrzymają sprzęt do nauki zgodnie z katalogiem wyposażenia, które może być kupowane przez szkoły w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości. Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

  • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.);
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Katalog zawiera również wyposażenie dodatkowe dobierane swobodnie przez szkoły.

Wsparcie finansowe

  • dla Szkoły Podstawowej nr 1 – 184 800 zł,
  • dla Szkoły Podstawowej nr 2 – 152 400 zł,
  • dla Szkoły Podstawowej nr 3 – 100 500 zł,
  • Szkoły Podstawowej nr 4 – 198 600 zł,
  • dla Szkoły Podstawowej nr 5 – 162 300 zł.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie algorytmu (maksymalnie 300 zł na każdego ucznia).

Misją programu Laboratoria Przyszłości jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

GrafikaGrafikafot. UM Bolesławiec

Reklama