Pożar komina w Raciborowicach Górnych

Pożar komina w Raciborowicach Górnych
fot. Czytelnik Na miejscu działy zastępy PSP Bolesławiec i OSP Warta Bolesławiecka i OSP Raciborowice.
istotne.pl 4 pożar, raciborowice górne

Reklama

Do zdarzenia doszło we wtorek, 8 grudnia. W jednym z budynków w Raciborowicach Górnych zapaliła się sadza w kominie. Strażacy szybko zażegnali zagrożenie.

Przypominamy, że przewód kominowy służy jedynie do odprowadzenia spalin i każde zapalenie się zgromadzonej w nim sadzy jest niebezpieczne. W czasie takich pożarów komin potrafi popękać, a wtedy przez szczeliny do wewnątrz budynku przedostają się płomienie, wysoka temperatura, niebezpieczne gazy pożarowe.

Jeśli nie dojdzie do pęknięcia konstrukcji komina, to i tak jego nagrzana powierzchnia może spowodować zapalenie się elementów palnych, takich jak drewniana więźba dachowa, wyposażenie budynku (np. meble), składowane na strychu papierowe opakowania, pudła kartonowe, książki itp.

Nie dopuszczajmy do gromadzenia się sadzy w przewodach kominowych!

Najczęstszymi przyczynami pożarów i zaczadzeń są: niedrożne kominy, niesprawna wentylacja, wadliwe podłączenia urządzeń grzewczych (piec) do komina.

Obowiązkiem właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, jest usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel itp.) – co najmniej raz na 3 miesiące
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać co najmniej raz w roku.

Reklama