Progi zwalniające na Łasickiej i Żeromskiego zgodne z przepisami?

Progi zwalniające na Łasickiej i Żeromskiego zgodne z przepisami?
fot. istotne.pl O poruszenie sprawy zwrócił się do redakcji istotne.pl czytelnik. Jego zdaniem nie można umieszczać progów na drogach, po których jeżdżą autobusy miejskie.
istotne.pl remont, ul. łasicka, ul. żeromskiego

Dobiega końca remont ulic Łasickiej i Żeromskiego w Bolesławcu. Na obu ulicach wykonano progi zwalniające. Te, zdaniem czytelnika, nie powinny tam się znaleźć. Dlaczego?

Czytelnik:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury o warunkach technicznych znaków i sygnałów drogowych, nie można umieszczać progów na drogach, po których poruszają się miejskie autobusy. W innym razie zarządca jest obowiązany do ich usunięcia. Bardzo proszę o zajecie się sprawa na ulicy Łasickiej i Żeromskiego, gdzie jest robiona nowa nawierzchnia i progi zwalniające.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, czytamy:

(...) Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających:

  • na drogach krajowych i wojewódzkich,
  • na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G),
  • na ulicach i drogach wyjazdowych pojazdów straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,
  • na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych,
  • na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25,
  • na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ulicami Żeromskiego i Łasicką kursują autobusy komunikacji miejskiej. Progi mają specjalny kształt i autobusy pokonują je bez większych problemów. Na progach, które wykonano na tych ulicach, będą też przejścia dla pieszych. Progi z Żeromskiego i Łasickiej podobne są do tych z innych części miasta, np. z ulicy Dolne Młyny, Lubańskiej czy Starzyńskiego. Tymi ulicami także jeżdżą autobusy.

Czy takie progi są zgodne z przepisami?

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. Opublikujemy go, jak tylko zostanie do nas przesłany.