Walczyli ze Spółdzielnią o rozliczenie ciepła według podzielników

Podzielnik ciepła na kaloryferze
fot. istotne.pl Mieszkańcy budynku przy ul. Gałczyńskiego 2 a-d nie zgodzili się na zapisany w nowym regulaminie SM Bolesławianka sposób rozliczeń kosztów ogrzewania. Więcej, udowodnili, że zapis w regulaminie Spółdzielni nie jest dostosowany do ustawy o Prawie energetycznym oraz do rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
istotne.pl 86 ciepło, ogrzewanie, sm bolesławianka

Reklama

W sierpniu 2020 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka przyjęła uchwalę, że mieszkańcy budynku przy ul. Gałczyńskiego 2a-d będą rozliczani z kosztów zużycia ciepła według podzielników ciepła. W 2021 roku przetarg wygrała Minol ZENNER sp. z o.o. i w mieszkaniach zdemontowała dotychczasowe podzielniki i zamontowała nowe. System rozliczeń miał pozostać niezmieniony. W budynku przy ul. Gałczyńskiego 2a-d są 32 mieszkania i od 1997 roku w większości z nich są zamontowane podzielniki ciepła.

Na początku 2022 roku mieszkańcy zorientowali się, że za 2021 rok nie będą rozliczani według podzielników za zużycie ciepła, tylko według powierzchni lokalu. Miał to regulować zapis nowego Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Według zapisu Spółdzielnia rozliczać miała według podzielników tylko te budynki, w których co najmniej 80% lokali mieszkalnych miało podzielniki. Okazało się, że w budynku przy ul. Gałczyńskiego 2a-d wymagany w regulaminie procent mieszkań z podzielnikami był za niski.

Mieszkańcy w skierowanym do Spółdzielni piśmie dowiedli, że zapis w nowym regulaminie Bolesławianki jest niedostosowany do Prawa energetycznego oraz do rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Przepis ustawy dopuszcza możliwość rozliczenia kosztów ogrzewania według powierzchni lub kubatury lokalu w wyjątkowych przypadkach, kiedy nie ma technicznych możliwości rozliczenia kosztów według wskazań podzielników.

Mieszkańcy skontaktowali się z przedstawicielem firmy Minol ZENNER sp. z o.o., i uzyskali od niego potwierdzenie, że nie ma żadnych przeszkód, aby rozliczenia według podzielników dokonać od momentu zainstalowania nowych urządzeń.

Z kolei w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury jest zapis, że w budynkach z wodną instalacją grzewczą zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła, umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.

– Nowy regulamin (Spółdzielni – przyp. red.) powinien być taki, żeby nie tylko zmuszał właścicieli do oszczędnego gospodarowania ciepłem, lecz także zapewniał poprawne warunki eksploatacji mieszkań i całego budynku – mówi jeden z mieszkańców budynku przy ul. Gałczyńskiego. – Każdy narzeka (na koszty ogrzewania – przyp. red.) i niestety ma rację. Prawda jest taka, że koszty ogrzewania stanowią znaczącą część opłat miesięcznych. Koszty te z roku na rok rosną, a w tym roku wzrost był szaleńczy i niektórzy mieszkańcy z niższymi dochodami szczególnie boleśni to odczuwają – dodaje mieszkaniec.

– Odnośnie budynku przy ul. Gałczyńskiego informuję, że rozliczenie kosztów dostawy ciepła za rok 2022 zostanie wykonane z zastosowaniem elektronicznych podzielników ciepła z odczytem radiowym – poinformowała Beata Ślęzak, prezeska Zarządu Spółdzielni.

A co z rokiem 2021, o który chodzi mieszkańcom? Tego w odpowiedzi prezeski brak.

Do sprawy wrócimy.

Reklama