Szkolenie zintegrowane bolesławieckich artylerzystów

Żołnierz w pojeździe wojskowym
fot. plut. Wiesława Koziarska Mijający tydzień w 23 pułku artylerii stał pod znakiem szkolenia taktycznego i specjalistycznego. Na przykoszarowym placu ćwiczeń zajęcia zintegrowane realizowały pododdziały artylerii, logistyczne i dowodzenia.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

Celem szkolenia było zgrywanie pododdziałów w działaniach taktycznych, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych, a także wykonywanie norm szkolenia bojowego w dzień i w warunkach ograniczonej widoczności.

Istotą zajęć zintegrowanych prowadzonych przez dowódców dywizjonów było szkolenie całego pododdziału z efektywnym wykorzystaniem bazy szkoleniowej pułku. W ramach zajęć realizowano szkolenie taktyczne i specjalistyczne, zgrywając załogi i obsługi oraz pododdziały do działania zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach treningu sztabowego dywizjonu dowodzenia pk. SKORA-21 obsada komendy SD planowała przemieszczenie na dużą odległość. Trening umożliwił doskonalenie elementów systemu dowodzenia, praktycznych umiejętności osób funkcyjnych i znajomości obowiązujących procedur operacyjnych.

Podczas zajęć zintegrowanych dywizjonu artylerii rakietowej doskonalono działanie pododdziału w czasie prowadzenia działań taktycznych, w tym wykonywanie zadań ogniowych, pracę na stanowiskach funkcyjnych i sprawdzenie wykonywania norm szkolenia bojowego.

Szkolenie specjalistyczne z funkcyjnymi samobieżnych haubic KRAB, którzy zasilili szeregi dywizjonu w ostatnim czasie, to wytężony okres doskonalenia praktycznych umiejętności działania w składzie obsług, realizacji czynności obsługowych i poznawania walorów bojowych nowego sprzętu.

Zajęcia prowadzone w systemie dzienno-nocnym i w oparciu o przykoszarowy plac ćwiczeń stanowiły jeden z elementów szkolenia specjalistycznego przygotowującego artylerzystów do udziału w szkoleniach poligonowych i ćwiczeniach zaplanowanych na październik i listopad br.

Reklama