Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Bolesławcu. Zgłoszenia do 10 STYCZNIA

Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Bolesławcu. Zgłoszenia do 10 STYCZNIA
fot. UM Bolesławiec Urząd zaproponował mieszkańcom Bolesławca nowy konkurs, którego celem jest upiększenie naszego miasta iluminacjami świątecznymi.
istotne.pl 183 konkurs, um bolesławiec

Reklama

Magistrat: – Warto pochwalić się instalacjami, które wielu mieszkańców naszego miasta przygotowuje, by upiększyć zimą swe domy i posesje.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

 1. budynek wielorodzinny – najładniejsza iluminacja balkonu/okna;
 2. budynek jednorodzinny – najładniejsza iluminacja ogrodu przydomowego;
 3. obiekt użyteczności publicznej – najładniejsza iluminacja obiektu, w tym – witryny sklepowej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii oświetlonego balkonu/okna, ogrodu przydomowego, obiektu użyteczności publicznej/witryny sklepowej oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z klauzulą informacyjną stanowiącej załącznik do Regulaminu. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 10 stycznia 2022 r, do godz. 23.59.

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy miasta Bolesławca, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, firmy i inne jednostki posiadające siedzibę na terenie Bolesławca. Uczestnik może dokonać zgłoszenia w jednej z trzech kategorii.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Bolesławcu”.

Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Bolesławiec oraz Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu (Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej). Przewidujemy atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU
„Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Bolesławcu”

 1. Organizatorzy
  Organizatorami konkursu „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Bolesławcu”, zwanego dalej Konkursem, są Urząd Miasta Bolesławiec oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu (Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej).
 2. Cel
  Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców Miasta Bolesławiec do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia.
 3. Zasady konkursu
  1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
   • budynek wielorodzinny – najładniejsza iluminacja balkonu/okna;
   • budynek jednorodzinny – najładniejsza iluminacja ogrodu przydomowego;
   • obiekt użyteczności publicznej – najładniejsza iluminacja obiektu, w tym – witryny sklepowej.
  2. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
   • ogólne wrażenie estetyczne,
   • pomysłowość i oryginalność,
   • nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia.
  3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii oświetlonego balkonu/okna, ogrodu przydomowego, obiektu użyteczności publicznej/witryny sklepowej oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z klauzulą informacyjną stanowiącej załącznik do Regulaminu.
  4. Zgłoszenia
   1. W wersji papierowej:
    • uczestnik konkursu wypełnia i składa kartę zgłoszeniową oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu, wraz z wydrukowanymi fotografiami (maksymalnie – 3 zdjęcia) w recepcji Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu przy ul. B. Głowackiego 5, do dnia 10 stycznia 2022 r., w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „KONKURS – Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Bolesławcu”.
   2. w wersji elektronicznej:
    • uczestnik konkursu przesyła skan zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz pliki (maksymalnie 3 pliki zdjęciowe) na adres: [email protected], do dnia 10 stycznia 2022 r, do godz. 23.59.
     Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię-Nazwisko-Kategoria. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG (bez kompresji). Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
  5. Wyboru najładniej oświetlonego balkonu/okna, ogrodu przydomowego, obiektu użyteczności publicznej/witryny sklepowej dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
  6. Spośród prawidłowych zgłoszeń Komisja konkursowa wyłoni po 3 laureatów (miejsca I, II, III) w każdej kategorii.
  7. Nagrodami w konkursie będą talony do wykorzystania w sklepie ogrodniczo-budowlanym.
  8. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu.
  9. O miejscu i terminie wręczenia nagród, laureaci konkursu zostaną poinformowani pisemnie.
 4. Uczestnicy
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy Miasta Bolesławiec, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, firmy i inne jednostki posiadające siedzibę na terenie Miasta Bolesławiec.
  2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia w jednej z trzech kategorii.
  3. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
   • pracownicy: Urzędu Miasta Bolesławiec i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec,
   • członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 5. Uwagi szczegółowe dotyczące oceny zgłoszonych obiektów
  W konkursie będą oceniane wyłącznie obiekty ogólnodostępne.
 6. Finansowanie nagród
  Nagrody zostaną ufundowane ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Bolesławiec na 2022 r.
 7. Zmiana Regulaminu
  Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.
 8. Przetwarzanie danych osobowych
  Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

Reklama