Prędkość: 162 wykroczeń w styczniu. Rekordzista dostał 2,5 tys. zł mandatu

Kogut w rynku Bolesławiec
fot. KPP Bolesławiec Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy taryfikator za wykroczenia drogowe. Mundurowi: – Pomimo wysokich kar za przekroczenie prędkości wielu kierowców nadal nie przestrzega ograniczeń.
istotne.pl 183 policja, mandat

Reklama

W Nowy Rok wprowadzone zostały w życie zmiany w taryfikatorze. Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu:

Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien zapoznać się z nimi, aby nie zostać zaskoczonym podczas kontroli drogowej. Wysokie mandaty dotyczą między innymi wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości, wykroczeń popełnianych na przejazdach kolejowych oraz w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Tylko w styczniu drogówka ujawniła aż 162 przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości.

Kto dostał najwyższy mandat?

Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego, który przy ograniczeniu 90 km/h zasuwał z prędkością 180 km/h.

Inny kierowca – w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym – stracił prawo jazdy na 3 miesiące i został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych. Mundurowi:

W 17 przypadkach kierowcy dostali mandat, ponieważ w czasie jazdy samochodem rozmawiali przez telefon komórkowy.

Jakie są najczęściej popełniane wykroczenia na drogach naszego powiatu?

Oprócz tych wspomnianych powyżej – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Jakie stawki mandatów obowiązują od 1 stycznia?

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wbrew obowiązkowi – 1500 zł;
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 1500 zł;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 1500 zł;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł;
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 1500 zł;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu – 2500 zł;
 • prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu pojazdu innego niż mechaniczny – 1000 zł;
 • korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 500 zł;
 • tamowanie lub utrudnianie ruchu – 500 zł;
 • tamowanie lub utrudnianie ruchu przez osobę prowadzącą pojazd mechaniczny – 500 zł;
 • przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h pojazdem mechanicznym – 800 zł;
 • przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 70 km/h pojazdem mechanicznym – 2500 zł;
 • wyprzedzanie pojazdem mechanicznym mimo zakazu – 1000 zł;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień – 1500 zł;
 • prowadzenie bez wymaganych uprawnień pojazdu innego niż mechaniczny – 1500 zł;
 • wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2000 zł;
 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejście lub wjazd na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych – 2000 zł.

Reklama