materiał promocyjny

Urząd Miasta Bolesławiec: 500 tysięcy złotych na renowacje zabytków

Bolesławiec z lotu ptaka
fot. UM Bolesławiec W 2022 roku trzy kamienice oraz zabytkowa sala gimnastyczna uzyskają dofinansowanie z budżetu miasta Bolesławca na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
istotne.pl 183 zabytek, um bolesławiec

Reklama

26 stycznia 2022 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta w łącznej wysokości 500 tys. zł. Do udzielenia dotacji wytypowano cztery wnioski, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne.

Wnioski na renowacje zabytkowych kamienic zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe. Czwarty wniosek, złożony przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów, dotyczy remontu elewacji sali gimnastycznej przy ul. Bankowej 10.

Zaplanowane dotacje dotyczą remontów elewacji kamienic przy ulicach:

  • Kubika 6,
  • Kubika 7,
  • Kubika 8/9.

Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacje na dofinansowanie robót remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków przyznawane są od 2005 r. Dotychczas przyznano 105 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. W sumie z budżetu miasta Bolesławca na dotychczasowe remonty zabytków przeznaczono 16 mln zł.

W każdym przypadku wnioski dotyczyły obiektu o wysokiej wartości historycznej i kulturowej. Prace konserwatorskie przy obiektach każdorazowo zmierzają do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej.

Reklama