Walka ze smogiem. Uniknij GRZYWNY! Magistrat przypomina o złożeniu deklaracji

Smog nad Bolesławcem
fot. UM Bolesławiec Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
istotne.pl 183 prawo, smog

Reklama

Czym jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Cel jej stworzenia? Poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. kopciuchów.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele / zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy trzeba to zrobić?

  • Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku.
  • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną: przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Bolesławcu (urna w Ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta lub biurowcu Urzędu Miasta – plac Piłsudskiego 1).

Więcej informacji (wzory formularzy, instrukcje, FAQ) można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Co grozi za niezłożenie deklaracji?

GUNB:

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację w ramach czynnego żalu.

Reklama