Czy będzie Rada Kobiet przy Staroście Bolesławieckim?

Urszula Magryś z In Gremio
fot. In Gremio/FB Członkinie Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kobiet "In Gremio" spotkały się 1 lipca z Tomaszem Gabrysiakiem i naczelniczką Wydziału Organizacyjnego Alicją Lech. Chcą powołać Radę Kobiet przy Staroście Bolesławieckim.
istotne.pl 86 kobieta, prawo, doradca

Reklama

Przedstawicielki In Gremio wystąpiły z propozycją powołania Rady Kobiet przy Staroście Bolesławieckim. Pismo do starosty podpisały między innymi: Urszula Magryś – miejska radna (KO), Katarzyna Żak – wicedyrektorka I LO w Bolesławcu i artystka-ceramiczka Janina Bany-Kozłowska.

Bolesławieckie Stowarzyszenie Kobiet "In Gremio" w 2021 zorganizowało pierwszy Strajk Kobiet w Bolesławcu. Kobiety ze Stowarzyszenia włączają się w wiele akcji humanitarnych jak pomoc dla Ukrainy, charytatywnych, kulturalnych i aktywistycznych. 

Głównymi cechami demokracji są prawa człowieka i społeczeństwo obywatelskie. Działające w Polsce Rady Kobiet pełnią wobec władz powiatów, miast i województw funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego, więc bezsprzecznie wpisują się w fundamentalne zasady demokracji. Działania skupiają się na edukacji dotyczącej tolerancji, otwartości, szacunku, działaniach antydyskryminacyjnych i przeciwdziałających przemocy. Istotnym zadaniem Rad Kobiet jest wzmacnianie bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku w komunikacji oraz przestrzeni publicznej.

Kobiety odgrywają kluczową rolę w naszym społeczeństwie, będąc filarami rodziny, społeczności lokalnej oraz gospodarki i edukacji. W powiecie bolesławieckim jest 45543 kobiet, co stanowi 52% społeczności. Ich zaangażowanie i wkład w różne dziedziny życia mają istotny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy naszego regionu. Uważam, że warto wykorzystać kobiecy potencjał intelektualny.

Skład Rady stanowić będą kobiety z całego powiatu, które reprezentują różnorodne środowiska zawodowe i społeczne: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Najczęściej Rady Kobiet liczą od 10 do 15 członkiń wybieranych na okres kadencji pięciu lat. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatek do Rady , które pełnią funkcję społeczną, są zarówno organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, komitety społeczne jak i kobiety zainteresowane członkostwem.

Rady Kobiet są instytucjami, które odgrywają istotną rolę w promowaniu równouprawnienia, wspierania kobiet oraz podejmowaniu działań na rzecz ich potrzeb w różnych obszarach życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Aktualnie w różnych częściach kraju działa 45 Rad Kobiet. Oznacza to, że włodarze, hołdujący zasadom demokratycznym, wyszli naprzeciw oczekiwaniom społecznym. We Wrocławiu w 2010 r. powstała Wrocławska rada Kobiet przy Prezydencie Miasta. Tego typu Rady bardzo dobrze sprawdzają się zarówno w dużym jak i mniejszych od Bolesławca miastach takich jak Wadowice czy Dzierżoniów. 26 czerwca br ogłoszono w prasie dolnośląskiej, że powstała Dolnośląska Rada Kobiet przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Warto przypomnieć, że w powiecie, w którym miasto Bolesławiec otrzymało prestiżową nagrodę Unii Europejskiej nie może zabraknąć Rady Kobiet przy Staroście Bolesławieckim.

W wielu miastach i powiatach Rady Kobiet angażują się w szerokie spektrum spraw, w tym: promują równouprawnienie, wspierają kobiety w różnych formach np. doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pomoc psychologiczna i wsparcie finansowe dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kształtują politykę społeczną, promują zdrowie i edukację.

Treść pisma Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kobiet "In Gremio" do  starosty

Reklama