Drzewa przy Mickiewicza w Bolesławcu wypielęgnowane i zabezpieczone

Drzewa przy Mickiewicza w Bolesławcu wypielęgnowane i zabezpieczone
fot. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu Bolesławieckie Muzeum: – W ostatnich dniach w naszym muzealnym parku przy ul. Mickiewicza zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne przy dwóch drzewach.
istotne.pl 183 muzeum ceramiki, drzewo

Reklama

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu:

Zgodnie z zaleceniami lipa rosnąca przy baszcie została zredukowana o około 4 metry, zostały też zainstalowane specjalne wiązania elastyczne, aby zabezpieczyć główne przewodniki przed rozłamaniem i niekontrolowanym upadkiem.

Z kolei przy rosnącym w głębi parku kasztanowcu przeprowadzono zabieg redukcji konara oraz selekcje pędów odroślowych, aby uniknąć wyłamania. Na drzewie zainstalowano też wiązania elastyczne, aby zabezpieczyć konar nad murem oraz główne przewodniki przed rozłamaniem.

Prace pielęgnacyjne i zabezpieczające koordynuje Grażyna Polanica-Traczyńska, projektantka zieleni, wieloletnia pracownica urzędów konserwatorskich i specjalistka w zakresie ochrony zabytkowych terenów zielonych.

Placówka dodaje:

Warto też przypomnieć, że park przy muzeum znajduje się na terenie najstarszej, północnej części bolesławieckich plant. Szczegółowy plan zagospodarowania tego obszaru opracowało w 1842 r. Towarzystwo Upiększeń (Verschönerungsverein), co zapoczątkowało proces przekształcania terenów pofortyfikacyjnych w miejską promenadę. Założenie o prostej formie składało się z kilku klombów z usytuowaną centralnie ścieżką. Pośrodku prostokątnych zieleńców posadzono drzewa, a do nasadzeń wykorzystano rodzime gatunki, takie jak: dąb szypułkowy, lipa szerokolistna i drobnolistna, klon jawor, buk pospolity i kasztanowiec biały.

Prace pielęgnacyjne będą kontynuowane.

Reklama