Zanieczyszczenie drogi jest wykroczeniem. Co za nie grozi?

Zanieczyszczenie drogi jest wykroczeniem. Co za nie grozi?
fot. Czytelnik O sankcjach za zanieczyszczenie drogi lub pozostawienie na niej przeszkody można przeczytać w kodeksie wykroczeń.
istotne.pl 4 droga, pole

Reklama

W listopadzie otrzymaliśmy od czytelnika zdjęcia zabłoconej drogi w Raciborowicach Górnych. Asfaltowa droga jest używana zarówno przez rolników, dojeżdżających nią na pola, jak i rowerzystów, którzy z kolei traktują ją głównie rekreacyjnie. Czytelnik zwrócił uwagę że odcinek drogi był mocno zanieczyszczony i nikt tego nie sprzątał.

Tymczasem tę sprawę reguluje kodeks wykroczeń, który między innymi za zanieczyszczenie drogi publicznej, np. przez pojazdy rolnicze wyjeżdżające z pól, czy przez pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z budowy, przewiduje karę grzywny.

Kodeks wykroczeń:

Art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Reklama