Szerszenie dawały się we znaki mieszkańcom Żeliszowa. Interweniowali strażacy

Szerszenie dawały się we znaki mieszkańcom Żeliszowa. Interweniowali strażacy
fot. OSP Stare Jaroszowice Kolejna interwencja straży pożarnej związana z uciążliwymi owadami.
istotne.pl straż pożarna

Akcja miała miejsce we wtorek, 17 sierpnia w Żeliszowie. Strażacy ochotnicy ze Starych Jaroszowic o interwencji:

Strażacy o akcji

Jakie są zasady zgłaszania zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych?

Jak podaje serwis Rzeczypospolitej Polskiej, osoba zgłaszająca zdarzenie o wystąpieniu roju lub gniazda powinna, oprócz imienia i nazwiska (funkcji lub stanowiska) i numeru telefonu, z którego zgłasza zdarzenie, podać następujące informacje:

  • rodzaj owadów (o ile to możliwe);
  • miejsce ich usytuowania, jaki jest dostęp do roju lub gniazda, obiekt, którego zdarzenie dotyczy;
  • czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności – czy przebywają w nim grupy dzieci (przedszkola, szkoły) lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Co robić (a czego nie) w przypadku napotkania roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych?

  • Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady.
  • Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda.
  • Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwać wodą lub środkami owadobójczymi.
  • Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
Owady – grafikaOwady – grafikafot. Lasy Państwowe, gov.pl