Jest praca w policji

Jest praca w policji
fot. KPP Bolesławiec Mundurowi: – Jeżeli szukasz wyjątkowej profesji i stabilności zatrudnienia oraz chcesz dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju – przyłącz się do nas i zostań policjantem. To zawód dla ludzi z pasją.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu:

Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły – dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu: www.boleslawiec.policja.gov.pl.

Jeśli masz pytania, to zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia: 47 873 32 58.

I dodaje:

Wszystkie testy odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, osoby chętne mogą się przygotować do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów.

Kto jest idealnym kandydatem do służby w Policji?

Ktoś, kto:

  • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji;
  • posiada polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego;
  • posiada nieposzlakowaną opinię;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzysta z pełni praw publicznych.

Reklama