Nowa komenda straży pożarnej w Bolesławcu oficjalnie na liście inwestycji budowlanych PSP

Działka na strefie
fot. UM Bolesławiec Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.
istotne.pl 4 straż pożarna, komenda

Reklama

W planie Państwowej Straży Pożarnej ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych, w tym:

  • 55 zadań polegających na budowie nowych obiektów (w tym nowego obiektu dla KP PSP Bolesławiec – nazwa inwestycji: Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu),
  • 62 zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących.

Na realizację przedmiotowych inwestycji w latach 2022-2025 zaplanowano środki finansowe z Programu modernizacji w wysokości 800 mln zł.

Jak już informowaliśmy w lipcu 2020 roku: Rada Miasta Bolesławiec wyraziła zgodę na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej (teren strefy ekonomicznej, nieopodal firmy Rhenus, zdjęcie działki powyżej) i tam właśnie nowa KP PSP Bolesławiec zostanie wybudowana.

Reklama