Finał konkursu krasomówczego im. Moniki Kalinowskiej

Monika Kalinowska
fot. Monika Kalinowska 9 czerwca 2022 w sali konferencyjnej BOK – MCC odbył się finał IX edycji Dolnośląskiego Konkursu Oratorskiego  „I Ty możesz zostać Demostenesem – Dolnośląski Uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” im. Moniki Kalinowskiej, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bolesławcu.
istotne.pl 86 konkurs, szkoła

Reklama

Konkurs krasomówczy przez lata prowadzony przez nauczycielkę Monikę Kalinowską (1976-2021) kierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i dla klasy 1 i 2 szkoły ponadpodstawowej. W ramach konkursu uczestnicy wygłaszają trzyminutowe przemówienie na temat mieszczący się w kategorii „Świat wokół mnie”, skierowane do rówieśników i zwracające uwagę na warte popularyzowania lub niewłaściwe zjawiska dostrzegane przez mówców.
Celem Konkursu było propagowanie doskonalenia umiejętności wyrażania własnych poglądów oraz przygotowanie młodzieży do udziału w życiu publicznym.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Bolesławiec oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Dolnośląski Kurator Oświaty.

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

  • I miejsce Miłosz Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu. Otrzymał on statuetkę „Demostenes 2022” i tytuł Dolnośląskiego Mistrza Mowy Polskiej
  • II miejsce Katarzyna Czarna z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu
  • III miejsce Adam Biegacz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu

Wyróżnienie otrzymali:

  • Bartosz Dimitrov z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
  • Lena Malicka z zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

W tym roku po raz pierwszy, poza konkurencją, wystąpili laureaci konkursu Młody Demostenes „I Ty możesz zostać Młodym Demostenesem – Bolesławiecki Uczeń – Mistrzem Mowy Polskiej”: Antoni Blatkiewicz, Emila Jakubczyc oraz Adrian Małoszyc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu. Biorąc pod uwagę poziom wystąpień najmłodszych uczestników – organizatorzy planują rozszerzyć grono adresatów konkursu także o uczniów z klas 3-6 szkoły podstawowej.

Reklama