Zarząd Powiatu z wotum zaufania

Tomasz Gabrysiak
fot. istotne.pl Mimo obiekcji opozycji Rada przyjęła stosowną uchwałę.
istotne.pl 183 tomasz gabrysiak, sesja rp

Trwa majowa sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego. Chwilę temu odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego. Głos zabrał Jan Russ z Wolnego Bolesławca, który powiedział, że jego klub głosował za wszystkimi cennymi działaniami Powiatu. Ale wotum zaufania to coś więcej. Po czym dodał między innymi: – Czy możemy ufać zarządowi i całej ekipie, jeśli w tej ekipie jest człowiek, który wiadomo, jak postąpił?

Oraz zapowiedział, że jego klub będzie głosował przeciw.

Karol Stasik z Platformy Samorządowej wypowiedział się w podobnym tonie, podkreślając, że PS nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy starosty Tomasza Gabrysiaka. („Jesteśmy pełni uznania”). Ale sprawa inaczej się ma, jeśli chodzi o resztę Zarządu. I dodał, że z szacunku do starosty jego klub wstrzyma się od głosu.

Efekt? Rada podjęła wspomnianą uchwałę 11 głosami za. Czworo radnych głosowało przeciw, a troje się wstrzymało.

Tomasz Gabrysiak nazwał zarzuty J. Russa „grandą”.