materiał promocyjny

Ryszard Kawka: Łączy Nas Gmina Gromadka. Plany i priorytety dla gminy

Ryszard Kawka zaprzysieżenie
fot. Gmina Gromadka Ryszard Kawka został zaprzysiężony na wójta po wygranych wyborach 10 sierpnia 2022 roku. Podczas sesji Rady Gminy złożył ślubowanie wierności prawu oraz zdeklarował pracę dla dobra mieszkańców gminy Gromadka.
istotne.pl 86 gromadka, ryszard kawka

Reklama

Podziękowania Ryszarda KawkiPodziękowania Ryszarda Kawkifot. istotne.pl

Na wstępie swojego exposé Ryszard Kawka przypomniał śp. poprzednika i nieodżałowanego przyjaciela Dariusza Pawliszczego oraz złożył podziękowania wszystkim poprzednim wójtom oraz radnym poszczególnych kadencji. Następnie nowy wójt zaprezentował swój program: priorytety i działania jakie zaplanował dla gminy.

– Dla mnie dobro mieszkańców gminy Gromadka jest celem nadrzędnym – mówi wójt Ryszard Kawka. – Moje hasło wyborcze już działa. Tylko dwa dni minęły od zaprzysiężenia, a hasło Łączy Nas Gmina Gromadka zaczęło funkcjonować. Po objęciu urzędu okazało się, że nie mamy nic zaplanowane ani w sprawie dożynek, ani Święta Wrzosu i tutaj złączyli się wszyscy, by pomóc. Bardzo dziękuję Stowarzyszeniu „Nasza Krzyżowa”, sołtysowi Krzyżowej i radnemu z Krzyżowej Fryderykowi Oleksemu, którzy zadeklarowali, że zrobią dożynki. Jest już nawet data, to 28 sierpnia. To się już udało załatwić – informuje wójt.

W exposé Ryszard Kawka zdeklarował, że doprowadzi do końca rozpoczęte inwestycje. Zakup autobus do przewozu uczniów i specjalistycznego pojazd typu WUKO, rozszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki i zwiększenie różnorodności w dyscyplinach sportowych w Gromadce. W zakresie edukacji matematycznej w szkole podstawowej mają być przeprowadzone badania i opracowany plan naprawczy w celu poprawy wyników nauczania.

W kolejce czekają zadania do realizacji na 2022 rok, czyli budowa dróg. Ważna jest równie opieka zdrowotna w gminie i profilaktyka oraz współpraca w pozyskiwaniu środków na rozwój gminy z partnerem jakim jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pożar na strefie sygnałem, że gmina potrzebuje zbiorników wodnych

Tragiczny w skutkach pożar wybuchł na strefie w gminie Gromadka w trakcie kampanii wyborczej. Ryszard Kawka zajął się logistyką poboru wody dla kilkudziesięciu zastępów straży pożarnej, które gasiły teren firmy Prodigo. To katastrofa pokazała, że gmina potrzebuje inwestycji w zbiorniki wodne.

– Podstawą jest woda i zbiorniki wodne dla straży pożarnej – mówi wójt Ryszard Kawka. – Gmina Gromadka to ponad 70% lasów i pola uprawne. Zmiany klimatyczne, susze powodują większe zagrożenie pożarami. W przeciągu jednego miesiąca miały miejsce dwa potężne pożary. Jeden ścierniska, gdzie już niebezpiecznie ogień zbliżył się do linii lasu, drugi ten na strefie. To wielka tragedia, ale i informacja, co jest ważne: konieczność budowy albo adaptacji zbiorników wodnych dla potrzeb naszych straży pożarnych. Bardzo ważne jest aby na terenie gminy znajdowały się ujęcia wody do celów ratowniczych, aby nie korzystać z sieci wodociągowej gminy, szczególnie w sytuacji gdy wody jest coraz mniej – dodał wójt.

Ryszard Kawka: Łączy Nas Gmina GromadkaRyszard Kawka: Łączy Nas Gmina Gromadkafot. Ryszard Kwaka/Gmina Gromadka

Drogi dojazdowe, ich budowa to priorytet!

Ważnym zadaniem do realizacji w 2022 roku jest budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej. Będzie kontynuowana budowa chodników, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Są na to zaplanowane pieniądze w budżecie gminy.

– Jestem przekonany, że jeszcze w tej kadencji zostaną wybudowane niektóre drogi dojazdowe do domów – informuje Ryszard Kawka. – Będę w ścisłym kontakcie z sołtysami i radami sołeckimi. Zapewniam, że wszelkie plany inwestycyjne będą z nimi konsultowane – dodaje wójt.

Współpraca ze szpitalem św. Łukasza w Bolesławcu

Wójt Ryszard Kawka deklaruje, że nie sprzeda ośrodków zdrowia. Chce postawić na więcej specjalistów lekarzy w gminie i badania profilaktyczne.
– Chcę by było więcej badań profilaktycznych – mówi wójt. – To są na razie plany, ale chciałbym zorganizować w całej gminie USG brzucha, ale w taki sposób, by to lekarz jeździł do każdej wioski osobno i robił je na miejscu. Ważna jest też współpraca ze szpitalem św. Łukasza w Bolesławcu. To duży ośrodek medyczny, który oferuje dostęp do wielu specjalistów – dodaje wójt.

Dobra współpraca z Marszałkiem Cezarym Przybylskim

Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego podczas kampanii wpierał Ryszarda Kawkę i odwiedził gminę. Wspólnie z Ryszardem Kawką spotkał się z kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce, aby porozmawiać na temat możliwości poprawy dostępu do lekarza pierwszego kontaktu dla mieszkańców. samorządowcy odwiedziliśmy też Szkołę Podstawową, w której obecnie trwają prace przy budowie basenu Delfinek.

– Ważnym punktem w tej wizycie było spotkanie w Wierzbowej z przedstawicielami rady parafialnej, aby omówić finansowanie koniecznego remontu kościoła – mówi wójt Kawka. – W Modle Marszałek odwiedził szkołę, w której prowadzona jest termomodernizacja. Koszt tej inwestycji to ok. 840 tys. złotych, z czego 85% pochodzi z budżetu samorządu województwa. Serdecznie dziękuję Marszałkowi za spotkanie, dotychczasowe wsparcie i dobre rozmowy na temat rozwoju Gminy Gromadka. Naszym planem jest bowiem stworzenie budżetu gminno-marszałkowskiego, by rozwijać Gromadkę i inwestować w infrastrukturę, szkolnictwo, kulturę i ochronę zabytków – dodaje Ryszard Kawka.

Ryszard Kawka: Łączy Nas Gmina GromadkaRyszard Kawka: Łączy Nas Gmina Gromadkafot. Ryszard Kwaka/Gmina Gromadka

Reklama