Szkoła w Gościszowie zainstalowała klimatyzatory z funkcją oczyszczania powietrza

Montowanie klimatyzatora w SP w GOściszowie
fot. sp Gościszów W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie, w pięciu pomieszczeniach zamontowano klimatyzatory z funkcją oczyszczania powietrza.
istotne.pl 86 gościszów, szkoła

Reklama

Szkoła pozyskała środki na ich zakup w grantowym programie „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Klimatyzatory posiadają specjalne filtry ograniczające działanie smogu i poprawią jakość powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym. Funkcja klimatyzowania sprawdzi się natomiast w upalne dni. Nowe urządzenia znacząco poprawią komfort nauki i będą miały pozytywny wpływ na zdrowie dzieci.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na których terenie jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Nowogrodziec PSE realizują projekty inwestycyjne budowy dwóch linii 400 kV: relacji Mikułowa-Czarna oraz Mikułowa-Świebodzice, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w południowo-zachodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności organizatora programu można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

Reklama