Drogi o znaczeniu obronnym w Powiecie Bolesławieckim

Drogi o znaczeniu obronnym w Powiecie Bolesławieckim
fot. istotne.pl Dwa mosty docelowe, most tymczasowy, 6 skrzyżowań typu rondo i około 12 km dróg. To wszystko zawiera wstępna koncepcja budowy dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże.
istotne.pl wojsko, powiat bolesławiecki

Już wkrótce skończą się problemy mieszkańców m.in. Trzebienia spowodowane przemieszczaniem się wielkogabarytowych pojazdów wojskowych po drogach publicznych na terenie sąsiadujących z obozowiskiem miejscowości. Powodowało to często utrudnienia dla mieszkańców.

Po ich licznych interwencjach starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak zainicjował rozmowy z dowództwem wojsk polskich i amerykańskich w celu rozwiązania tego problemu. Efektem rozmów jest decyzja o budowie dróg o znaczeniu wojskowym.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który zlecił Powiat Bolesławiecki, uzyskało już akceptację Ministra Infrastruktury. Obecnie Powiat Bolesławiecki oczekuje na zatwierdzenie Programu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W I kwartale 2021 r., po podpisaniu aneksu do umowy z Ministerstwem Infrastruktury, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, które będzie miało na celu wyłonienie Inżyniera Kontraktu. Prace rozpoczną się po uwzględnieniu uwag Ministra Infrastruktury do wstępnej koncepcji budowy dróg o znaczeniu obronnym (drogi klasy G) i mostów przez rzekę Bóbr. Inwestycja jest niezwykle trudna, ponieważ znajduje się na terenach zalewowych. Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków budżetu Państwa.

MapaMapafot. Powiat Bolesławiecki

tekst zlecony