Praca w policji. Jest duże ułatwienie dla kandydatów!

Policjanci
fot. KPP Bolesławiec Chcesz zostać policjantem, nie czekaj. Dokumenty złóż już teraz!!! – zachęca Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

KPP Bolesławiec:

Pobierz kwestionariusz NOWY KWESTIONARIUSZ OSOBOWY już dzisiaj i rozpocznij proces rekrutacyjny.

Od sierpnia duże ułatwienie dla kandydatów, mogą poćwiczyć do testu sprawności fizycznej pod okiem wrocławskich policyjnych instruktorów.

Kto może pełnić służbę w Policji?

  • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Mundurowi dodają:

PYTANIA TESTOWE NIEZAWIERAJĄCE ODPOWIEDZI ORAZ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA: https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ TUTAJ.

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY – dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Reklama