Jest praca w policji. Zadbaj o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju

Jest praca w policji. Zadbaj o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju
fot. KPP Bolesławiec Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu: – Jeżeli szukasz wyjątkowej profesji i stabilności zatrudnienia oraz chcesz dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju – przyłącz się do nas i zostań policjantem. To zawód dla ludzi z pasją.
istotne.pl policja, praca

KPP Bolesławiec:

Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły – dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu: www.boleslawiec.policja.gov.pl.

Jeśli masz pytania, to zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia: 47 873 32 58.

Mundurowi dodają:

Teraz duże ułatwienia dla kandydatów: wszystkie testy odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, osoby chętne mogą się przygotować do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów.

Kto może pełnić służbę w Policji?

  • osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy – stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. (Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. D), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji)
  • posiadająca polskie obywatelstwo. (Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego)
  • posiadająca nieposzlakowaną opinię
  • nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystająca z pełni praw publicznych.