Biuro Ronin Zbigniew Zawada od 22 lat na rynku i kolejne rekordowe odszkodowanie

Biuro Ronin Zbigniew Zawada od 22 lat na rynku i kolejne rekordowe odszkodowanie
fot. Biuro Ronin Biura Ronin wywalczyło 1 800 000 złotych zadośćuczynienia i odszkodowania od jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.
istotne.pl odszkodowanie, biuro ronin

W dniu 01 lipca 2016 r. młody mężczyzna z województwa lubuskiego uległ bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu na terenie Niemiec. Zbieg okoliczności sprawił, że pojazd sprawcy wypadku posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, mającym swoją siedzibę na Pomorzu.

Po trwającym 3 lata procesie z ubezpieczycielem przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło poszkodowanemu łącznie ponad 1 800 000 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Zwróciło również połowę kosztów procesu. Proces zakończył się w lipcu bieżącego roku.

Rozmawiamy z właścicielem biura Zbyszkiem Zawadą.

1. Jak Poszkodowany trafił do Was?

Tak jak trafia większość naszych Klientów. Z rekomendacji osób, które były naszymi Klientami wcześniej.

2. Sprawa była prosta?

O ile same roszczenia Klienta były oczywiste, jednak charakter i rozmiar obrażeń, jak również młody wiek Klienta powodował, iż charakter roszczeń był bardzo złożony.

3. Na czym polegała złożoność roszczeń?

Przede wszystkim na tym, że rozmiar i charakter obrażeń spowodował całkowitą, trwałą niezdolność do pracy, konieczność częściowej opieki oraz protezowania.

4. Jak długo Klient czekał na wypłatę świadczeń?

Gdy zgłosił się do nas, pierwsze kwoty otrzymał jeszcze w 2016 roku. Jednak z uwagi na fakt, iż kwoty jakie Klientowi się należały i jakich żądał od ubezpieczyciela, konieczne było złożenie pozwu do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

5. Nie można było pominąć procesu i porozumieć się z ubezpieczycielem?

Nie było po stronie ubezpieczyciela odważnego, który by się podpisał bez wyroku pod decyzją o wypłacie. Niestety od ponad 7 lat do Sądów trafiają, pozwy w sprawach oczywistych, dotyczących nawet niewielkich kwot, nawet o 1 000 złotych. To skutek tego, że nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad ubezpieczycielami ma charakter pozorny. Z matematyki wynika, że doprowadzanie do procesów przez ubezpieczycieli im się po prostu opłaca, gdyż statystycznie na 10 osób, którym odmówioną wypłaty lub wypłacą kwotę nikczemnie niską, tylko 2 będą dochodzić swoich praw przed Sądami. W Sądach naprawdę bardzo dużo spraw, to sprawy przeciwko ubezpieczycielom. Tego typu sprawy, ze względów proceduralnych i tak trwały długo. Po przeprowadzonej tzw. „reformie” trwają jeszcze dłużej. Sytuacja z koronawirusem, również ma wpływ na czas trwania takiego procesu. Jednak z doświadczenia, również własnego, gdyż moja Żona z Córką również uległy wypadkowi w marcu 2018 roku, warto poczekać na sprawiedliwy wyrok.

6. Czy to jest najwyższa uzyskana przez Państwa kwota?

Nie. W 2014 r. dla osoby poszkodowanej uzyskaliśmy łącznie 2 700 000 złotych oraz dodatkowo kilkanaście tysięcy dożywotniej, co miesięcznej renty.

7. Sprawa złożona, materia i charakter roszczeń bardzo poważny. Czy ktoś Panu pomagał w ciągu tych 3 lat procesu z ubezpieczycielem przed Sądem w Zielonej Górze?

Oczywiście. Co dwie głowy to nie jedna. W charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu przed Sądem, Poszkodowanego reprezentował jeden z naszych prawników, adwokat Pan Mecenas Jacek Kurcio z Kancelarii Adwokackiej (na zdjęciu poniżej), mającej siedzibę pod tym samym adresem, co nasze biuro.

Mecenas Jacek KurcioMecenas Jacek Kurciofot. Biuro Ronin

8. Co należy zrobić przede wszystkim, gdy ulegniemy wypadkowi?

Przede wszystkim zrobić wszystko, aby zminimalizować skutki wypadku i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Skupić się przede wszystkim na leczeniu, a w przypadku gdy wypadkowi ulega osoba najbliższa, otoczyć ją opieką i zapewnić prawidłowy proces leczenia i rehabilitacji.

Zbierać dokumentację medyczną. Zwłaszcza pierwsza dokumentacja z karetki pogotowia, z oddziału SOR, poradni lub lekarza POZ jest najistotniejsza.

Zbierać faktury potwierdzające koszty leczenia, rehabilitacji.

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przysługuje nie tylko zadośćuczynienie i zwrot kosztów leczenia. Jeżeli są ku temu podstawy, można wystąpić o rentę na wzmożone potrzeby, rentę uzupełniającą, utracony dochód. W przypadku śmierci osoby najbliższej ubezpieczyciel powinien wypłacić nie tylko zadośćuczynienia za krzywdę oraz stosowne odszkodowanie. Również zwrot kosztów pochówku, pogrzebu, organizacji przyjęcia żałobnego, zakupu ubrań żałobnych. W uzasadnionych przypadkach można również wystąpić o rentę alimentacyjną.

Termin zgłaszania roszczeń do ubezpieczyciela od 3 do nawet 20 lat od wypadku, w zależności od wagi czynu, jakiego dopuścił się sprawca wypadku.

Dziękuję za rozmowę.

Biuro RONIN
Zbigniew ZAWADA
Windykacja Należności i Odszkodowań
ul. Mickiewicza 12
59 – 700 BOLESŁAWIEC

tel./fax. + 48 75 732 19 05
GSM: + 48 502 378 958
GSM: + 48 505 111 231

email: [email protected]
email: [email protected]
www.biuroronin.pl
www.facebook.com/biuroronin.odszkodowania
www.facebook.com/odszkodowania.boleslawiec

tekst zlecony