W ten czwartek dzień otwartych drzwi w bolesławieckiej policji

W ten czwartek dzień otwartych drzwi w bolesławieckiej policji
fot. KPP Bolesławiec Mundurowi: 20 maja, w godz. 10.00–18.00, zapraszamy na dzień otwartych drzwi w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu:

Skończyłaś/skończyłeś właśnie szkołę średnią? Przyjdź i dowiedz się, jak zostać policjantem. Może służba w Policji to właśnie to, co chcesz robić w życiu.

I zachęca:

Zostań jednym z nas – wstąp do policji. Rekrutacja do służby odbywa się w sposób ciągły, dokumenty można składać w dowolnym terminie. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.boleslawiec.policja.gov.pl. Telefon do Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu: 47 873 32 58.

Ciekawa i stabilna praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz, wstępując już dziś do Policji.

Dzień otwartych drzwi będzie mieć miejsce 20 maja, w godz. 10.00–18.00, w KPP przy ulicy Zygmunta Augusta 20 w Bolesławcu.

Kto może służyć w Policji?

Jesteś idealnym kandydatem do służby w Policji, jeśli:

  • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.
  • Posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować.
  • Dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  • Posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji.
  • Posiadasz polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.
  • Posiadasz nieposzlakowaną opinię.
  • Nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • Korzystasz z pełni praw publicznych.

Reklama