Rodzicu, uczniu! Możecie nagrać lekcję prowadzoną zdalnie, bez zgody i wiedzy nauczyciela

Rodzicu, uczniu! Możecie nagrać lekcję prowadzoną zdalnie, bez zgody i wiedzy nauczyciela
fot. afterweb.pl Rodzice i uczniowie otrzymują ze szkół niepełne informacje dotyczące ich praw w kwestii nagrywania lekcji on-line. Prezentujemy opinię prawną z portaloswiatowy.pl.
istotne.pl 86 nauczyciel, szkoła

Reklama

To, że uczeń lub rodzic może nagrać lekcję prowadzoną przez nauczyciela, reguluje ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie można tylko takiego nagrania rozpowszechniać. Jeśli chcecie sobie jeszcze raz posłuchać lekcji, by na przykład lepiej opanować temat, jest to jak najbardziej legalne i nie łamiecie żadnego prawa.

Przedstawiciele szkół wysyłają w ostatnim czasie do rodziców informacje o zakazie utrwalania i rozpowszechniania wizerunku oraz głosu nauczyciela. Wyjaśnijmy więc jeszcze raz: rozpowszechnianie jest łamaniem prawa autorskiego, utrwalanie jest legalne i zgodne z prawem.

Niektórzy nauczyciele dodatkowo pozwalają sobie wysłać informację do rodziców o prawnym zakazie uczestnictwa osób trzecich w lekcjach on-line, co jest wprowadzaniem rodziców w błąd. Nie ma podstaw do prawnego zakazywania rodzicom przysłuchiwania się lekcjom prowadzonym przez nauczycieli. Oczywiście nie należy przeszkadzać na takiej lekcji i w niej uczestniczyć, np. włączając się do rozmowy, ale to tylko tyle. Posłuchanie dobrej lekcji nikomu nie zaszkodzi, a nauczyciel może dzięki temu zaprezentować swój profesjonalizm.

Ciekawi nas wasze zdanie na ten temat i to, jakie wy mieliście informacje płynące ze szkół na temat nagrywania nauczycieli na lekcjach?

Poniżej informacja z portaloswiatowy.pl

Pytanie: Czy rodzic ma prawo nagrać lekcję prowadzoną zdalnie przez nauczyciela, bez jego zgody i wiedzy?

Odpowiedź: Tak, ale już rozpowszechnianie nagrania lekcji zdalnej może stanowić naruszenie prawa do wizerunku nauczyciela, jeżeli nie wyraził on zgody na takie działanie.

Lekcje można nagrywać.

Nagranie lekcji nie powinno być uznane za niedopuszczalne, jeżeli materiał tej jest wykorzystywany wyłącznie do użytku ucznia, np. w celu powtórzenia przerobionego przez nauczyciela materiału. Takie osobiste wykorzystanie nagrania nie narusza prawa do ochrony wizerunku ani innych dóbr osobistych nauczyciela. Nagranie służy bowiem realizacji celów, w jakich wykonywane są lekcje z wykorzystaniem środków i technik komunikacji na odległość, a więc realizacji podstawy programowej.

Rozpowszechnianie tylko za zgodą nauczyciela

Nie jest natomiast dopuszczalne rozpowszechnianie takiego nagrania bez zgody nauczyciela. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Co istotne, wizerunkiem nauczyciela w ujęciu prawnym jest także jego głos. Zatem nawet nagranie głosowe (bez ukazywania wizerunku nauczyciela np. w formie podcastu) może być rozpowszechniane jedynie za jego zgodą.

Michał Łyszczarz

Reklama