Radni jednogłośnie przyjęli budżet Powiatu na 2021 rok

Napis Rada i Zarząd Powiatu Bolesławieckiego
fot. Powiat Bolesławiecki Sesja odbyła się w trybie online. Uchwałę budżetową podjęto jednomyślnie – wszyscy radni byli za.
istotne.pl 183 powiat bolesławiecki

Reklama

Za nami grudniowa sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego. Powiatowi urzędnicy:

Podczas posiedzenia jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXIX/166/2020 w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021. Ustalona została łączna kwota planowanych dochodów budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 134.737.000 zł, z czego 98.411.726 zł to dochody bieżące, a 36.325.274 zł to dochody majątkowe. Planowana kwota wydatków w przyszłym roku to 136.181.600 zł, z czego 95.634.822 zł to wydatki bieżące, a 40.546.778 zł to wydatki majątkowe.

I dodają:

Uchwała Budżetowa to jeden z najważniejszych dokumentów dla każdego samorządu, stanowiący m.in. o planach inwestycyjnych Powiatu na następny rok, wyznaczający również kierunki rozwoju Powiatu.

Reklama