Może służba w policji to właśnie to, czego szukasz?

Może służba w policji to właśnie to, czego szukasz?
fot. KPP Bolesławiec Mundurowi: – Trwa rekrutacja do służby w Policji. Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany, to przyjdź do bolesławieckiej komendy Policji i dowiedz się więcej. Teraz kandydaci do służby wszystkie egzaminy zdają we Wrocławiu.
istotne.pl policja, praca

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu:

Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz, wstępując już dziś do Policji. Jeśli chcesz zostać policjantem, przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – Zespół Kadr i Szkolenia – tel. 47 873 32 58.

Pobierz kwestionariusz KWESTIONARIUSZ OSOBOWY już dzisiaj i rozpocznij proces rekrutacyjny.

Od sierpnia duże ułatwienie dla kandydatów, mogą poćwiczyć do testu sprawności fizycznej pod okiem wrocławskich policyjnych instruktorów.

Kto może pełnić służbę w Policji?

  • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.plhttps://www.policja.pl).

KPP:

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY – dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Jeżeli chcesz się przygotować do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów, możesz to zrobić we Wrocławiu na hali sportowej przy ul. Poznańskiej 14. W poniedziałki o godz. 10:30, 12:30, w środy o godz. 10:00 i 12:30, w czwartki – godz. 8:00 i 10:00 oraz piątki – godz. 8:00 i 10:30.