23 Pułk Artylerii w Bolesławcu: znamy mistrzów metodyki i taktyki

23 Pułk Artylerii w Bolesławcu: znamy mistrzów metodyki i taktyki
fot. st. szer. Waldemar Bagłaj Podczas poniedziałkowego apelu podsumowano tegoroczne zawody o tytuł Mistrza metodyki i Mistrza taktyki jednostki.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

O tytuł mistrza w minionym tygodniu rywalizowali oficerowie: od szczebla dowódcy plutonu do dowódcy dywizjonu i samodzielnych pododdziałów włącznie. Pretendenci do tytułu musieli wykazać się wiedzą z zakresu znajomości zasad, form i metod prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej na szczeblu plutonu, baterii i dywizjonu, znajomością „Regulaminu działań Wojsk Lądowych”, znajomością sprzętu bojowego wojsk własnych i przeciwnika, znaków taktycznych oraz skrótów wojskowych. Po przeprowadzeniu sprawdzianów w każdej grupie osobowej wyłoniono mistrza i wicemistrza metodyki oraz mistrza i wicemistrza taktyki 23 pułku artylerii.

Wyniki zawodów podsumowano podczas poniedziałkowego apelu. Po odczytaniu okolicznościowego rozkazu dowódca 23 pułku artylerii płk Marek Wasielewski uhonorował laureatów listami gratulacyjnymi, a zwycięzców pucharami.

Tytuł „Mistrza metodyki 23 pułku artylerii” w grupie oficerów starszych zdobył ppłk Michał Kozarski. Wicemistrzem został mjr Piotr Żera. W grupie oficerów młodszych tytuł mistrza uzyskała por. Iwona Skrobuk-Jadach, wicemistrzem został ppor. Arkadiusz Stawicki.

Miano „Mistrza taktyki 23 pułku artylerii” w 2021 roku w grupie oficerów starszych uzyskał mjr Piotr Żera, natomiast wicemistrzem został ppłk Robert Oleś. W grupie oficerów młodszych mistrzowski tytuł wywalczył kpt. Łukasz Lenart, a tytuł wicemistrza por. Iwona Skrobuk-Jadach.

Zbiórka stanowiła również okazję do wręczenia Odznaki Honorowej Wojsk Lądowych przyznanej mjrowi Bartłomiejowi Grumie przez Dowódcę Generalnego RSZ p za za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej oraz aktów mianowania na pierwszy stopień podoficerski, które z rąk dowódcy otrzymało 6 starszych szeregowych. Apel artylerzystów zakończyła defilada pododdziałów pułku.