Bolesławieccy artylerzyści uczcili swoje święto

Bolesławieccy artylerzyści uczcili swoje święto
fot. mjr Remigiusz Kwieciński 26 marca w garnizonie bolesławieckim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta 23 Śląskiego Pułku Artylerii, której motywem przewodnim był akt wręczenia proporców rozpoznawczych.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

Tegoroczne obchody święta 23 pułku artylerii – ze względu na sytuację panującą w kraju i z powodu ograniczeń epidemicznych – miały bardzo skromny i kameralny charakter. W uroczystości udział wzięła kierownicza kadra 23 pułku artylerii oraz nowo mianowani i wyróżnieni żołnierze.

Obchody święta rozpoczęły się złożeniem kwiatów przez delegację żołnierzy pod tablicą upamiętniającą patrona 23 pułku artylerii – generała broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego.

– Dziś obchodzimy szczególny dzień w naszej żołnierskiej, bolesławieckiej społeczności. Święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii stanowi wyraz pamięci o dokonaniach naszych poprzedników oraz świadectwo przywiązania do artyleryjskich tradycji – mówił do zebranych w pierwszej części przemówienia dowódca pułkownik Marek Wasielewski.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia proporców rozpoznawczych wprowadzonych decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 180. Na wypowiadane przez dowódcę 23 pułku artylerii słowa: „W imieniu służby wręczam Panu proporzec rozpoznawczy” dowódcy wszystkich pododdziałów dumnie odpowiadali słowami: „Ku chwale Ojczyzny”.

Uroczysty apel stanowił okazję do wręczenia „Odznaki Pamiątkowej 23 Śląskiego Pułku” żołnierzom, którzy w sposób szczególny i z osobistym zaangażowaniem realizowali zadania służbowe. W dalszej części apelu odczytane zostały rozkazy personalne i okolicznościowe, na mocy których żołnierzom nowo mianowanym wręczono akty mianowań, a wyróżnionym żołnierzom – listy gratulacyjne.

Pułkownik Wasielewski:

Dla każdej jednostki wojskowej jej święto jest dniem szczególnym. Obchodzone dziś święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii stanowi okazję do podsumowania dotychczasowej działalności szkoleniowej pułku. To także okazja do podkreślenia naszej przynależności do 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, na rzecz której realizujemy szereg zadań i przedsięwzięć. Dziś składamy hołd i podziękowanie za trud i poświęcenie naszym poprzednikom, a wręczone dziś proporce rozpoznawcze stanowić będą o dziedzictwie i chlubnych tradycjach polskich artylerzystów.

Ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów, podczas której wyróżnieni i nowo mianowani żołnierze maszerowali w rytm „Warszawianki”.

Reklama