10 Brygada Kawalerii Pancernej: ćwiczenia z pancerniakami z Niemiec

10 Brygada Kawalerii Pancernej: ćwiczenia z pancerniakami z Niemiec
fot. por. Marta Wieliczko Celem przedsięwzięcia Kuna-21 jest wzajemne wypracowanie zasad przyporządkowania pododdziału danej jednostki pod dowództwo brygady państwa partnerskiego. Wspólne szkolenie w ramach inicjatywy Cross Attachment pozwoli na wymianę doświadczeń, jak również na budowanie jeszcze większej interoperacyjności.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc

Reklama

– Ćwiczące pododdziały dążą do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest wykonanie postawionego zadania, a do tego niezbędne jest współdziałanie sztabów różnych armii. Osiąganie interoperacyjności w tym ćwiczeniu polega na tym, że sztab brygady powinien osiągnąć doskonałą relację ze swoim podwładnym, czyli sztabem batalionu bez względu na narodowość – powiedział gen. bryg. Rafał Kowalik.

Jednostka:

Współpraca między kawalerzystami ze Świętoszowa a czołgistami z 41 Brygadą Grenadierów Pancernych z Niemiec trwa już kilka lat i w tym czasie odbyło się wiele wspólnych ćwiczeń. Inicjatywa Cross Attachment rozwija się w szybkim tempie, a kolejne miesiące i lata związanie są z nowymi wyzwaniami, ale także z nowymi możliwościami, które z całą pewnością przynoszą obopólne korzyści zarówno dla polskiej, jak i niemieckiej brygady.

– Podczas tegorocznego ćwiczenia Kuna-21 zarówno jedna, jak i druga strona doskonali umiejętności wymiany informacji, składanie meldunków, ale także pracuje nad usprawnieniem procedury współpracy pomiędzy stanowiskami dowodzenia obu armii — powiedział ppłk Krzysztof Kacperek.

Reklama