Praca w policji czeka. Wznowiono postępowania kwalifikacyjne

Praca w policji czeka. Wznowiono postępowania kwalifikacyjne
fot. MZ „Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz, wstępując już dziś do Policji” – informuje Zespół Kadr i Szkolenia.
istotne.pl policja, praca

Komenda Powiatowa Policji:

Uwaga! Dobór do służby w Policji!

Informujemy, że kandydaci mogą już złożyć dokumenty osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu przy ul. Zygmunta Augusta 20.

Wznowiona została procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji oraz wznowione zostały zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej.

W lipcu zajęcia prowadzone są w poniedziałki od godz. 13.00, środy od godz. 10.30 w sali sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy ul. Poznańskiej 14.

Pobierz kwestionariusz osobowy już dzisiaj i rozpocznij proces rekrutacyjny.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegóły na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.