Pijany mężczyzna wydzwaniał na numer alarmowy 112 i wulgarnie wyzywał operatora

Pijany mężczyzna wydzwaniał na numer alarmowy 112 i wulgarnie wyzywał operatora
fot. istotne.pl Policja sporządziła wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyzna odpowie za bezpodstawne blokowanie numeru alarmowego.
istotne.pl 4 policja, lubomierz

Reklama

Do zdarzenia doszło 7 marca, w godzinach wieczornych. Mieszkaniec gminy Lubomierz wielokrotnie dzwonił pod numer alarmowy i go blokował. Wyzywał operatora, używając słów wulgarnych odnośnie systemu sądowniczego w Polsce, czym zaburzał system pracy operatorów.

Policjanci udali się pod ustalony adres skąd wykonywane były połączenia. Okazało się, że mężczyzna jest pod znacznym wpływem alkoholu. Interwencja zakończyła się sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądu za bezpodstawne blokowanie numeru alarmowego.

W 2017 roku weszła w życie nowelizacja art. 66 kodeksu wykroczeń, nakładająca sankcje na te osoby, które do tej pory wykorzystywały linię alarmową 112, zgłaszając sytuacje, które niejednokrotnie nie wymagały interwencji służb. Wywoływały tym niepotrzebną reakcję organów stojących na straży prawa i służb ratowniczych, a tym samym blokowały linię, uniemożliwiając połączenie się tym osobom, które mogły potrzebować natychmiastowej pomocy.

Nowelizacja artykułu 66 Kodeksu Wykroczeń, sankcjonująca zachowania, które wynikają one z ludzkiej złośliwości, braku wyobraźni, a także braku zrozumienia dla tych ludzi, dla których faktycznie przeznaczony jest numer alarmowy 112.

Tak określa to teraz art. 66 §1 kodeksu wykroczeń (w brzmieniu od 18 listopada 2017 r.):

Kto:

1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,

2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Reklama