Jest praca w policji

Jest praca w policji
fot. KPP Bolesławiec Mundurowi: – Jeżeli szukasz ciekawej pracy i chcesz pomagać innym, to zawód policjanta jest dla Ciebie. Dołącz do nas. Złóż dokumenty i rozpocznij rekrutację do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

KPP Bolesławiec:

Trwa rekrutacja do służby w Policji. Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany, to przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i dowiedz się więcej lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, tel. 47 873 32 58. Dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Wszystkie testy w ramach rekrutacji do służby odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, osoby chętne mogą się przygotować do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów.

Jakie są terminy przyjęć (wyznaczone przez KGP)?

 • 23 lutego,
 • 20 kwietnia,
 • 13 lipca,
 • 15 września,
 • 3 listopada,
 • 30 grudnia.

Kto jest idealnym kandydatem do służby w Policji?

Ktoś, kto:

 • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji;
 • posiada polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

 

Reklama